resim yok
21 Haziran 2014 - 11:41
Röportaj

''Yeni aşk yeni dünyadır.''

Burçin Abdullah, ilişkilere bakışını anlattı: ''Yaşadıklarımı başka bir insana empoze etmem. Yeni aşk, yeni güzelliklerdir benim için.''


Burçin Abdullah, 'Hatasız Kul Olmaz' dizisinin erken final yapmasının ardından 'Koyverdin Gittin Beni' filminin çekimlerine başladı. Ona göre, oyunculuk kutsal bir meslek; ''Sürekli kendinizi geliştiriyorsunuz, alkışlarla ödüllendiriliyorsunuz. Oyunculuğu çok seviyorum'' diyor.

Genç oyuncu, yeni projesini ve aşka bakışını anlattı.

Birçok dizi yayından kaldırılıyor. Son olarak rol aldığınız 'Hatasız Kul Olmaz' erken final yaptı. Bir oyuncu olarak bu durum size ne hissettiriyor?

'Hatasız Kul Olmaz' içinde olmaktan çok mutlu olduğum bir diziydi, yayından kaldırılmasına çok üzüldüm. Osman Sınav gibi değerli bir yönetmenle çalışmak ayrı bir mutluluk ve gurur oldu benim için. Ama maalesef izleyiciden yeterli ilgiyi görmedi.

Bir süredir 'Koyverdin Gittin Beni' filminin çekimleri için Amasra'dasınız. O nasıl bir proje?

TRT için çekilen sinema filmi havasında, bir televizyon filmi. Tek bölümlük bir iş. Yapımcılığını Troy Film yapıyor. 'Üvey Baba' dizisinde birlikte çalıştığım Tülay Kocatürk ise yönetmenliğini üstlendi. Başta Halil Ergün olmak üzere Doruk Özdemir, Ümit Acar, Füsun Kostak ve Melis Tüzüngüç ile birlikte çalışmanın mutluluğu içindeyim.

Hikayeden bahseder misiniz biraz?

Film, Alman bir gencin hiç görmediği akrabalarını tanımak için gittiği Amasra’da hayatının aşkını bulmasını anlatıyor. Bu arada Amasra'ya hayran kaldığımı söylemeliyim. Muhteşem güzellikte bir yer.

 

OYUNCULUK HAYATIM

Oyunculuk maceranız 'Üvey Baba' dizisiyle başlamıştı. Küçük yaşta oyunculuğa başlamak sizi nasıl etkiledi?

Seti oyun parkı gibi görüyordum. Küçük yaşta çalıştığım isimler Işıl Yücesoy, Şemsi İnkaya, Mahir Günşiray... Böyle isimlerle çalışınca çok şey öğreniyorsunuz. Oyunculuk tüm hayatım. En güzel tarafı kendinizi sürekli geliştirmeniz gerekiyor. Hiçbir zaman 'Oldum' diyemezsiniz. Sürekli yeni şeyler öğreniyorsunuz ve alkışlarla ödüllendiriliyorsunuz.[reklam]

AŞIK OLUNCA MİDEMDE KELEBEKLER UÇUŞUYOR

Ge­le­lim Berk­sa­n'a olan aş­kı­nı­za...

Bir prog­ram­da ço­cuk­luk aş­kım ol­du­ğun­dan bah­set­tim ve ha­ki­ka­ten bu ka­dar ko­nu­şu­la­ca­ğı­nı tah­min et­me­miş­tim. 'Çi­le­k' şar­kı­sıy­la çı­kış yap­tı­ğı dö­nem aşık­tım ona ama kö­rü kö­rü­ne bir pla­to­nik aşk­tan bah­set­mi­yo­ruz. Ço­cuk­tum so­nuç­ta... Çok iyi iş­ler üre­ten bi­ri, hâ­lâ se­ve­rek ta­kip edi­yo­rum.

Ge­çen yıl­lar için­de aşk ta­nı­mı­nız de­ğiş­ti mi?

Aşk, ben­ce mi­de­de ke­le­bek­le­rin uçuş­ma­sı... Çok faz­la mut­lu olur­su­nuz, bu ener­ji­niz di­ğer in­san­lar ta­ra­fın­da da an­la­şı­lır,  hat­ta 'Kı­zım sen aşık mı­sın?' der­ler, bu­dur ben­ce aşk. İna­nıl­maz de­re­ce mut­lu ol­ma­nız ve bu­nu in­san­la­ra yan­sıt­ma­nız­dır. Ha­ya­ta kar­şı hep po­zi­tif olur­su­nuz.

Es­ki sev­gi­li­niz İl­ker Ak­sum, bir prog­ram­da ken­di­si hak­kın­da ko­nuş­tu­ğu­nuz için taz­mi­nat da­va­sı aç­mış... O ko­nuda ne­ler söy­le­ye­cek­si­niz?

Be­nim piş­man­lı­ğı­mı gö­rü­yor­su­nuz, ko­nuş­ma­ya kor­ku­yo­rum. Siz de onun is­mi­ni ge­çir­mez­se­niz se­vi­ni­rim.

Bu iliş­ki si­zi aş­ka küs­tür­dü mü?

Ben yo­lu­ma ba­ka­rım. Ai­lem ya­nım­da, ba­şı­ma bir şey gel­se ba­na des­tek ola­cak o ka­dar çok in­san var ki... Bir ola­yı tek bir in­san­la de­ğer­len­di­re­mez­si­niz. Ya­şa­dık­la­rı­mı baş­ka bir in­sa­na em­po­ze et­mem. Çün­kü o, ye­ni bir dün­ya­dır be­nim için. Ye­ni pay­la­şım­lar­dır, ye­ni gü­zel­lik­ler­dir. Ge­le­cek ki­şi ba­na iyi­lik, gü­zel­lik ge­ti­re­cek di­ye ba­kı­yo­rum. Yok­sa di­ğer tür­lü mut­lu ola­maz­sı­nız.

 

TESETTÜRE GiRMEM

''Selam filminde başörtülü bir öğretmeni canlandırmıştım. Sonrasında da bir tesettür giyim markasının yüzü oldum. Ama kimse bana aynı tipte bir rol teklif etmedi, üzerime yapışmadı o karakter. Gerçek hayatta da tesettüre girmek gibi
bir düşüncem yok. Tabii ki takanların hepsine saygı duyuyorum, herkesin kendi inancı.''

Peki neden oyunculuk eğitimi almak yerine farklı bir bölüm okumayı tercih ettiniz?

Biraz ailemin isteği üzerine oldu. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuyum. Master'ımı da ekonomi üzerine yaptım. Sevmeseydim devam etmezdim. Okuması çok zevkli ama iş anlamında yapabileceğim bir alan değil. O yüzden tekrar oyunculuğa döndüm.

 

 

ÜVEY BABA'NIN ŞANSSIZ LAMİA'SI ARTIK BÜYÜDÜ! DETAYLAR!

üyeler ne diyor?

resim yok

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız..

:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat

facebook yorumları