Damla Sönmez ödüle doymuyor!

Ba­şa­rı­lı oyun­cu 09 Ey­lü­l'­de ya­pı­la­cak ödül tö­re­ni için şim­di­den ha­zır­lık­la­ra baş­la­dı.

resim yok
26 Mayıs 2015 - 11:55
Magazin

Damla Sönmez, İtalyanca öğrenmeye başladı!
.
Milano Uluslararası Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görülen Damla Sönmez, Eylül ayındaki tören için İtalyanca dersleri almaya başladı.
.
Genç oyun­cu Damla Sönmez 'De­niz Se­vi­ye­si' fil­miy­le Mi­la­no Ulus­la­ra­ra­sı Film Fes­ti­va­li'nde 'En İyi Ka­dın Oyun­cu' se­çi­le­rek 'Leo­nar­do Da Vin­ci'nin Atı' ödü­lü­ne la­yık gö­rül­dü.
 

ÖDÜL TÖRENİNE HAZIRLANIYOR

Da­ha ön­ce ay­nı film­le Al­tın Ko­za­'dan ödül­le dö­nen ba­şa­rı­lı oyun­cu 09 Ey­lü­l’­de ya­pı­la­cak ödül tö­re­ni için şim­di­den ha­zır­lık­la­ra baş­la­dı. 
.
Ödül al­dı­ğı­nı öğ­re­nir öğ­ren­mez İtal­yan­ca der­si al­ma­ya baş­la­yan Damla Sönmez ''Kal­bi­niz­le yap­tı­ğı­nız bir işi baş­ka in­san­la­rın da sev­me­le­ri çok onur ve­ri­ci ve he­ye­can­lan­dı­rı­cı­'' de­di.  
 

ÖDÜL MOTİVASYON SAĞLADI

Sön­mez, ''Sa­na­tın bir­leş­ti­ri­ci gü­cü sa­ye­sin­de, siz­den ki­lo­met­re­ler­ce uzak­ta in­san­lar­la ay­nı duy­gu­la­ra or­tak­lık edi­yor­su­nuz. Dil de ay­nı şe­kil­de baş­ka bir bir­leş­ti­ri­ci güç. Ya­ban­cı dil öğ­ren­me­yi her za­man sev­dim. Gü­zel şey­ler baş­ka gü­zel şey­le­re mo­ti­vas­yon sağ­lı­yor. Bu ödül de ye­ni bir dil ta­nı­mak için mo­ti­vas­yon ol­du ba­na'' di­ye ko­nuş­tu.
 

SORBONNE'DA TİYATRO OKUDU

Daha önce Charlize Theron, Renee Zellweger gibi ünlü isimlerin kazandığı ödül nedeniyle oldukça heyecanlı olduğunu dile getiren Sönmez, St. Joseph Lisesi'ni bitirdikten sonra Fransa'da Paris Sorbonne Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi aldı.
 

BAŞARISI DİKKAT ÇEKİYOR

Ardından da Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Sönmez, şu sıralar reyting rekortmeni Güllerin Savaşı dizisinde Gülru karakterini oynuyor. (Bugün)
.

üyeler ne diyor?

resim yok

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız..

:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat

facebook yorumları