Demet Evgar'dan gazetecilere ilginç açıklama!

Demet Evgar'dan gazetecilere ilginç açıklama!

Demet Evgar'dan gazetecilere ilginç açıklama!
resim yok Editör paylaştı
16 Temmuz 2014
Magazin

Demet Evgar'dan gazetecilere ilginç açıklama!

Demet Evgar sevdiği pansiyonda kalabilmek için 5 saat oda bekledi.

Yetenekli oyuncu De­met Ev­gar ön­ce­ki gün Bod­rum Gü­müş­lü­k'te ob­jek­tif­le­re yan­sı­dı.


İşte detaylar:

 

OBJEKTİFLERE TAKILDI

Tatil için Bodrum'u seçen Demet Evgar, önceki gün Gümüşlük'te dolaşırken objektife takıldı.

 

PANSİYON İNADI!

Her yıl kal­dı­ğı pan­si­yon­da boş oda bu­la­ma­yan ün­lü oyun­cu ol­duk­ça inat­çı çık­tı.

''Bu­ra­dan baş­ka bir yer­de kal­ma­m'' di­yen Ev­gar, 5 sa­at bek­le­yip ilk bo­şa­lan oda­ya yer­leş­ti.

 

 

GER­ME­YİN İTAL­YA­'YA Gİ­DE­RİM 

Daha sonra yü­rü­yü­şe çı­kan De­met Ev­gar ga­ze­te­ci­ler­le kar­şı­la­şın­ca il­ginç bir açıklama yap­tı.

Oyun­cu;[reklam]

''Be­nim te­nim has­sas, hiç­bir za­man gü­neş­len­mem. De­ni­ze de el­bi­sey­le gi­re­rim.

An­la­ya­ca­ğı­nız ben­den si­ze mal­ze­me çık­ma­z'' de­di.  

Fo­to mu­ha­bir­le­ri­ne pe­şin­de gez­me­me­le­ri­ni de söyleyen Ev­gar;

''Lüt­fen be­ni ger­me­yin. Ak­si hal­de İtal­ya­'ya gi­de­ce­ği­m'' dedi.

 

 

'BİR ERKEK BİR KADIN' DİZİSİNİN İSMİ DEĞİŞTİ! İŞTE DETAYLAR!

Kaynak: Kelebek

facebook yorumları

haber yorumları

resim yok
Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız..
:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat