Deniz Akkaya'nın cilt güzelliğinin sırrı ortaya çıktı!

Deniz Akkaya cilt güzelliğini korumanın sırrını açıkladı...

resim yok
16 Temmuz 2014 - 09:50
Magazin

Deniz Akkaya cilt güzelliğini korumanın sırrını açıkladı.

Deniz Akkaya, cilt güzelliği için nefes dersleri almaya başladı.


Akkaya;

''Cildime ne yumurta akı ne de patates sürerim. Doğru nefes alıp vermek benim en büyük sırrım'' dedi.

 

YILLAR GEÇSE DE...

De­niz Ak­ka­ya, ara­dan ge­çen yıl­la­ra rağ­men gü­zel­li­ğin­den hiç­bir şey kay­bet­mi­yor.

 

CİLT GÜZELLİĞİNİ KORUMANIN YOLLARI

Pod­yum­la­rı bı­rak­tık­tan son­ra oyun­cu­lu­ğa ağır­lık ve­ren Ak­ka­ya, cilt gü­zel­li­ği­ni koruma­nın yol­la­rı­nı an­lat­tı.

 

'10 DAKİKA YETERLİ'

Ak­ka­ya;

''Çer­kez ol­ma­nın mey­ve­le­ri­ni yi­yo­rum. Çer­kez kız­la­rı­nın cilt­le­ri gü­zel olu­yor.

An­cak gü­zel cil­di ko­ru­mak ge­re­ki­yor. Bu­nun en önem­li yo­lu gü­neş­ten uzak dur­mak'' dedi.[reklam]

''BİR SÜREDİR...''

Ak­ka­ya söz­le­ri­ne şöy­le de­vam et­ti:

''Bir sü­re­dir ne­fes ça­lış­ma­la­rı ya­pı­yo­rum. Gün­de 10 da­ki­ka doğ­ru ne­fes alıp ve­ri­yo­rum. Vü­cu­da ve cil­de çok iyi ge­li­yor.  

Doğ­ru bir şe­kil­de ok­si­jen al­dı­ğım için cil­dim sağ­lık­lı ve par­lak ka­lı­yor. Si­ga­ra kul­lan­ma­dı­ğım için de cil­di­min er­ken yaş­lan­ma­sı­nı ön­le­miş olu­yo­rum.

 

''SAĞLIKLI BESLENMEK DE...''

Ay­rı­ca sağ­lık­lı bes­len­mek de çok önem­li. Evi­mi­ze as­la ha­zır, don­du­rul­muş gı­da­lar gir­mez.

Kı­zı­mın da do­ğal ürün­ler­le bes­len­me­si­ne özen gös­te­ri­yo­rum. Ay­rı­ca cil­di­me pa­ta­tes yu­mur­ta akı gi­bi şey­le­ri de as­la sür­mem.''

 

 

DENİZ AKKAYA'DAN ŞAŞIRTAN CEVAPLAR! İŞTE DETAYLAR!

üyeler ne diyor?

resim yok

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız..

:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat

facebook yorumları