Deniz Akkaya'nın cilt güzelliğinin sırrı ortaya çıktı!

Deniz Akkaya cilt güzelliğini korumanın sırrını açıkladı...

Deniz Akkaya'nın cilt güzelliğinin sırrı ortaya çıktı!
resim yok Editör paylaştı
16 Temmuz 2014
Magazin

Deniz Akkaya cilt güzelliğini korumanın sırrını açıkladı.

Deniz Akkaya, cilt güzelliği için nefes dersleri almaya başladı.


Akkaya;

''Cildime ne yumurta akı ne de patates sürerim. Doğru nefes alıp vermek benim en büyük sırrım'' dedi.

 

YILLAR GEÇSE DE...

De­niz Ak­ka­ya, ara­dan ge­çen yıl­la­ra rağ­men gü­zel­li­ğin­den hiç­bir şey kay­bet­mi­yor.

 

CİLT GÜZELLİĞİNİ KORUMANIN YOLLARI

Pod­yum­la­rı bı­rak­tık­tan son­ra oyun­cu­lu­ğa ağır­lık ve­ren Ak­ka­ya, cilt gü­zel­li­ği­ni koruma­nın yol­la­rı­nı an­lat­tı.

 

'10 DAKİKA YETERLİ'

Ak­ka­ya;

''Çer­kez ol­ma­nın mey­ve­le­ri­ni yi­yo­rum. Çer­kez kız­la­rı­nın cilt­le­ri gü­zel olu­yor.

An­cak gü­zel cil­di ko­ru­mak ge­re­ki­yor. Bu­nun en önem­li yo­lu gü­neş­ten uzak dur­mak'' dedi.[reklam]

''BİR SÜREDİR...''

Ak­ka­ya söz­le­ri­ne şöy­le de­vam et­ti:

''Bir sü­re­dir ne­fes ça­lış­ma­la­rı ya­pı­yo­rum. Gün­de 10 da­ki­ka doğ­ru ne­fes alıp ve­ri­yo­rum. Vü­cu­da ve cil­de çok iyi ge­li­yor.  

Doğ­ru bir şe­kil­de ok­si­jen al­dı­ğım için cil­dim sağ­lık­lı ve par­lak ka­lı­yor. Si­ga­ra kul­lan­ma­dı­ğım için de cil­di­min er­ken yaş­lan­ma­sı­nı ön­le­miş olu­yo­rum.

 

''SAĞLIKLI BESLENMEK DE...''

Ay­rı­ca sağ­lık­lı bes­len­mek de çok önem­li. Evi­mi­ze as­la ha­zır, don­du­rul­muş gı­da­lar gir­mez.

Kı­zı­mın da do­ğal ürün­ler­le bes­len­me­si­ne özen gös­te­ri­yo­rum. Ay­rı­ca cil­di­me pa­ta­tes yu­mur­ta akı gi­bi şey­le­ri de as­la sür­mem.''

 

 

DENİZ AKKAYA'DAN ŞAŞIRTAN CEVAPLAR! İŞTE DETAYLAR!

Kaynak: Bugün

facebook yorumları

haber yorumları

resim yok
Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız..
:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat