Gülben Ergen'in güzellik sırrı ortaya çıktı!

Gülben Ergen'in güzellik sırrı ortaya çıktı!

resim yok
18 Temmuz 2014 - 10:42
Magazin

Gülben Ergen'in güzellik sırrı ortaya çıktı.

Gülben Ergen, kozmetikler yerine doğal ürünlerle güzelleşiyor.

Ergen, yüzüne arpa, buğday ve mısır unuyla hazırlanan maske sürüyor.


Do­ğal ya­şam tar­zı­nı be­nim­se­yen Gül­ben Er­gen, bu­nu ha­ya­tı­nın her ala­nı­na ta­şı­dı.

Cilt ba­kı­mın­da da do­ğal ürün­le­ri ter­cih eden Er­gen, bin­ler­ce li­ra­lık ürün­ler­den uzak du­ru­yor. Bu­nun ye­ri­ne do­ğal mas­ke­le­ri ter­cih edi­yor.

 

PÜRÜZSÜZ CİLDİN SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Ün­lü sa­nat­çı­nın her­ke­sin gıp­ta et­ti­ği pü­rüz­süz cil­di­nin sır­rı so­nun­da or­ta­ya çık­tı.

 

İŞTE O MASKE

Er­gen, ar­pa, yu­laf ve mı­sır unun­dan olu­şan mas­key­le cil­di­ni gü­zel­leş­ti­ri­yor.

Bu üç ürü­nü kay­na­tıp yü­zü­ne sü­ren Er­gen, böy­le­ce do­ğal ürün­ler­le do­ğal bir gü­zel­li­ğe ka­vu­şu­yor.[reklam]

HİÇ ES­TE­Tİ­K YAPTIRMADIM

Ev­de ye­mek ya­par­ken bi­le pa­ta­tes, sa­la­ta­lık, yo­ğurt gi­bi yi­ye­cek­le­ri yü­zü­ne sü­ren Er­gen;

''Hiç es­te­tik ame­li­yat yap­tır­ma­dım. Her za­man do­ğal­lık­tan ya­na­yım.

Ha­vuç­lu krem al­mak ye­ri­ne ha­vuç su­yu sı­ka­rım ya da ha­vu­cu yü­zü­me sü­re­ri­m'' di­yor.

 

''LÜTFEN KİLO AL!''

Sı­kı bir di­yetle 10 ki­lo ve­ren Er­ge­n'i hay­ran­la­rı ve­to etti.

Sa­nat­çı­ya bin­ler­ce me­saj gön­de­ren hay­ran­la­rı Er­ge­n'e ''Ba­lık et­li Gül­ben da­ha gü­zel. Lüt­fen kilo al'' di­yor.

 

 

GÜLBEN ERGEN, SOMA İÇİN VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU! DETAYLAR!

üyeler ne diyor?

resim yok

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız..

:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat

facebook yorumları