Gülben Ergen'in güzellik sırrı ortaya çıktı!

Gülben Ergen'in güzellik sırrı ortaya çıktı!

Gülben Ergen'in güzellik sırrı ortaya çıktı!
resim yok Editör paylaştı
18 Temmuz 2014
Magazin

Gülben Ergen'in güzellik sırrı ortaya çıktı.

Gülben Ergen, kozmetikler yerine doğal ürünlerle güzelleşiyor.

Ergen, yüzüne arpa, buğday ve mısır unuyla hazırlanan maske sürüyor.


Do­ğal ya­şam tar­zı­nı be­nim­se­yen Gül­ben Er­gen, bu­nu ha­ya­tı­nın her ala­nı­na ta­şı­dı.

Cilt ba­kı­mın­da da do­ğal ürün­le­ri ter­cih eden Er­gen, bin­ler­ce li­ra­lık ürün­ler­den uzak du­ru­yor. Bu­nun ye­ri­ne do­ğal mas­ke­le­ri ter­cih edi­yor.

 

PÜRÜZSÜZ CİLDİN SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Ün­lü sa­nat­çı­nın her­ke­sin gıp­ta et­ti­ği pü­rüz­süz cil­di­nin sır­rı so­nun­da or­ta­ya çık­tı.

 

İŞTE O MASKE

Er­gen, ar­pa, yu­laf ve mı­sır unun­dan olu­şan mas­key­le cil­di­ni gü­zel­leş­ti­ri­yor.

Bu üç ürü­nü kay­na­tıp yü­zü­ne sü­ren Er­gen, böy­le­ce do­ğal ürün­ler­le do­ğal bir gü­zel­li­ğe ka­vu­şu­yor.[reklam]

HİÇ ES­TE­Tİ­K YAPTIRMADIM

Ev­de ye­mek ya­par­ken bi­le pa­ta­tes, sa­la­ta­lık, yo­ğurt gi­bi yi­ye­cek­le­ri yü­zü­ne sü­ren Er­gen;

''Hiç es­te­tik ame­li­yat yap­tır­ma­dım. Her za­man do­ğal­lık­tan ya­na­yım.

Ha­vuç­lu krem al­mak ye­ri­ne ha­vuç su­yu sı­ka­rım ya da ha­vu­cu yü­zü­me sü­re­ri­m'' di­yor.

 

''LÜTFEN KİLO AL!''

Sı­kı bir di­yetle 10 ki­lo ve­ren Er­ge­n'i hay­ran­la­rı ve­to etti.

Sa­nat­çı­ya bin­ler­ce me­saj gön­de­ren hay­ran­la­rı Er­ge­n'e ''Ba­lık et­li Gül­ben da­ha gü­zel. Lüt­fen kilo al'' di­yor.

 

 

GÜLBEN ERGEN, SOMA İÇİN VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU! DETAYLAR!

Kaynak: Bugün

facebook yorumları

haber yorumları

resim yok
Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız..
:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat