Hande Subaşı'nın güzellik sırrı ortaya çıktı!

Hande Subaşı'nın güzellik sırrı ortaya çıktı...

Hande Subaşı'nın güzellik sırrı ortaya çıktı!
resim yok Editör paylaştı
05 Şubat 2014
Magazin

Hande Subaşı'nın güzellik sırrı ortaya çıktı!

Oyun­cu Han­de Su­ba­şı, pü­rüz­süz bir cil­de sa­hip ola­bil­mek için koz­me­tik ürün­ler­den uzak du­ru­yor.

 

Su­ba­şı, evin­de sak­sı­da ye­tiş­tir­di­ği çi­çek­le ba­kım ya­pı­yor.

Ün­lü oyun­cu Han­de Su­ba­şı, gü­zel­lik ve ba­kım için bir­çok meslektaşı gibi binlerce lira harcamadığını söyledi.

 

Subaşı cildine, evinde saksıda yetiştirdiği Aloe Vera çiçeğiyle bakım yaptığını açıkladı. Cilt temizliğine çok önem verdiğini belirten Subaşı;

 

''Bütün bakımımı evde kendim yaparım. Cildim ya da formum için dışarıda özel bir yere gitmiyorum. Cildimi saksıda yetiştirdiğim çiçek özüyle temizlerim.

 

Manikürümü, pedikü­rü­mü ken­dim ya­pa­rım. Ba­kım­lı ol­ma­yı se­vi­yo­rum ve bu ko­nu­da çok be­ce­rik­li­yi­m'' di­ye ko­nuş­tu.

 

HİÇ Dİ­YET YAP­MA­DIM

For­mu­nu ko­ru­mak için di­yet yap­ma­dı­ğı­nı da söz­le­ri­ne ek­le­yen gü­zel  oyun­cu;

 

''Be­nim tek sır­rım yi­ye­cek­le­ri ka­ra­rın­da tü­ket­mek. So­nuç­ta her şe­yin faz­la­sı za­rar. Ka­ra­rın­da ye­di­ğim için ki­lo al­mı­yo­rum.[reklam]

Za­ten di­yet ya­pa­mam, çün­kü o ka­dar ira­de­li bi­ri de­ği­li­m'' de­di.

Alo­e Ve­ra­lı mas­ke na­sıl ya­pı­lır?

Koz­me­tik ve al­ter­na­tif te­da­vi yön­tem­le­rin­de sık­ça ter­cih edi­len Alo­e Ve­ra­’nın cilt üze­rin­de­ki olum­lu et­ki­le­ri­ne ek ola­rak yaş­lan­ma­yı ön­le­yi­ci bir et­ki­si var­.

 

Ev­de ye­tiş­tir­di­ği­niz Alo­e Ve­ra­’dan bir yap­rak ko­pa­ra­rak için­de­ki je­li 2 tatlı kaşığı bal, 2 tatlı kaşığı ba­dem yağı ve 5-6 dam­la ka­dar gül yağını karıştırın.

 

El­le­ri­niz­le yüzünüze yu­karı doğru ma­saj­lar yaparak sürün. Cilt­te oluşan yaşlan­mayı önleyin..

 

 

BENNU YILDIRIMLAR İLE ÇOK ÖZEL RÖPORTAJ BURADA!

Kaynak: Bugün

facebook yorumları

haber yorumları

resim yok
Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız..
:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat