Hande Subaşı'nın güzellik sırrı ortaya çıktı!

Hande Subaşı'nın güzellik sırrı ortaya çıktı...

resim yok
05 Şubat 2014 - 09:42
Magazin

Hande Subaşı'nın güzellik sırrı ortaya çıktı!

Oyun­cu Han­de Su­ba­şı, pü­rüz­süz bir cil­de sa­hip ola­bil­mek için koz­me­tik ürün­ler­den uzak du­ru­yor.

 

Su­ba­şı, evin­de sak­sı­da ye­tiş­tir­di­ği çi­çek­le ba­kım ya­pı­yor.

Ün­lü oyun­cu Han­de Su­ba­şı, gü­zel­lik ve ba­kım için bir­çok meslektaşı gibi binlerce lira harcamadığını söyledi.

 

Subaşı cildine, evinde saksıda yetiştirdiği Aloe Vera çiçeğiyle bakım yaptığını açıkladı. Cilt temizliğine çok önem verdiğini belirten Subaşı;

 

''Bütün bakımımı evde kendim yaparım. Cildim ya da formum için dışarıda özel bir yere gitmiyorum. Cildimi saksıda yetiştirdiğim çiçek özüyle temizlerim.

 

Manikürümü, pedikü­rü­mü ken­dim ya­pa­rım. Ba­kım­lı ol­ma­yı se­vi­yo­rum ve bu ko­nu­da çok be­ce­rik­li­yi­m'' di­ye ko­nuş­tu.

 

HİÇ Dİ­YET YAP­MA­DIM

For­mu­nu ko­ru­mak için di­yet yap­ma­dı­ğı­nı da söz­le­ri­ne ek­le­yen gü­zel  oyun­cu;

 

''Be­nim tek sır­rım yi­ye­cek­le­ri ka­ra­rın­da tü­ket­mek. So­nuç­ta her şe­yin faz­la­sı za­rar. Ka­ra­rın­da ye­di­ğim için ki­lo al­mı­yo­rum.[reklam]

Za­ten di­yet ya­pa­mam, çün­kü o ka­dar ira­de­li bi­ri de­ği­li­m'' de­di.

Alo­e Ve­ra­lı mas­ke na­sıl ya­pı­lır?

Koz­me­tik ve al­ter­na­tif te­da­vi yön­tem­le­rin­de sık­ça ter­cih edi­len Alo­e Ve­ra­’nın cilt üze­rin­de­ki olum­lu et­ki­le­ri­ne ek ola­rak yaş­lan­ma­yı ön­le­yi­ci bir et­ki­si var­.

 

Ev­de ye­tiş­tir­di­ği­niz Alo­e Ve­ra­’dan bir yap­rak ko­pa­ra­rak için­de­ki je­li 2 tatlı kaşığı bal, 2 tatlı kaşığı ba­dem yağı ve 5-6 dam­la ka­dar gül yağını karıştırın.

 

El­le­ri­niz­le yüzünüze yu­karı doğru ma­saj­lar yaparak sürün. Cilt­te oluşan yaşlan­mayı önleyin..

 

 

BENNU YILDIRIMLAR İLE ÇOK ÖZEL RÖPORTAJ BURADA!

üyeler ne diyor?

resim yok

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız..

:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat

facebook yorumları