Hazal Kaya'dan 2 milyon dolarlık reklam!

Hazal Kaya 2 milyon dolara reklam yüzü oldu!

resim yok
07 Temmuz 2014 - 12:04
Magazin

Ekranların güzel yüzlerinden Hazal Kaya 2 milyon dolara reklam yüzü oldu!

Son dönemin parlayan yıldızı Hazal Kaya'nın, sadece Ortadoğu ve Türki cumhuriyetlerde yayınlanacak yeni reklam filminden kazancı 2 milyon dolar...

 

ŞÖHRETİ ÜLKE SINIRLARINI ÇOKTAN AŞTI

Ün­lü oyun­cu Hazal Kaya, Aşk-ı Mem­nu ve Adı­nı Fe­ri­ha Koy­dum di­zi­le­riy­le şöh­re­ti ül­ke sı­nır­la­rın aşan isim­ler­de­n…  

Tu­ba Bü­yü­küs­tün, Ber­gü­zar Ko­rel, Son­gül Öden ve Be­ren Sa­at gi­bi Or­ta­do­ğu, Bal­kan­lar, Arap ül­ke­le­ri ve Tür­ki cum­hu­ri­yet­ler­de çok se­vi­len Ka­ya, di­zi­le­rin ar­dın­dan rek­lam fil­miy­le de şöh­re­ti­ne şöh­ret kat­ma­ya ha­zır­la­nı­yor.

 

BİR GÜZELLİK MARKASIYLA...

Da­ha ön­ce bir de­ter­jan fir­ma­sı­nın rek­lam­la­rın­da an­ne­si Ay­şegül Ka­ya ile bir­lik­te rol alan ba­şa­rı­lı oyun­cu, şim­di de bir gü­zel­lik mar­ka­sıy­la el sı­kış­tı.[reklam]

MALEZYA'DA

Rek­lam fil­mi çe­kim­le­ri için Ma­lez­ya­'nın baş­ken­ti Kua­la Lum­pu­r'da ka­me­ra kar­şı­sı­na ge­çen Hazal Kaya'nın bu an­laş­ma­dan 2 mil­yon do­lar ka­zan­dı­ğı öğ­re­nil­di.

 

TÜR­Kİ­YE­'DE YA­YIN­LAN­MA­YA­CAK

Ka­ya­'nın rol ala­ca­ğı rek­lam film­le­ri sa­de­ce Arap ül­ke­le­ri ve Tür­ki Cum­hu­ri­yet­ler­de ya­yın­la­na­cak.

Bir­çok fir­ma Türk ün­lü­le­ri, sa­de­ce Or­ta­do­ğu ve Arap ül­ke­le­rin­de­ki rek­lam­la­rı­nın yü­zü yap­ma­yı ter­cih edi­yor.

 

TUBA VE BEREN DE...

Tu­ba Bü­yü­küs­tün, İs­pan­yol bir mü­cev­her fir­ma­sı ve bir şam­pu­an fir­ma­sı­nın sa­de­ce Or­ta­do­ğu yü­zü olur­ken, Be­ren Sa­at de Pa­kis­ta­n'da bir teks­til fir­ma­sı­nın Or­ta­do­ğu yü­zü ol­mak için tek­lif al­dı.

 

 

YAPIMCILAR HAZAL KAYA İÇİN SIRAYA GİRDİ! DETAYLAR BURADA!

üyeler ne diyor?

resim yok

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız..

:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat

facebook yorumları