İki ünlü oyuncu arasında afiş kavgası!

Hülya Koçyiğit ve Ediz Hun arasında afiş kavgası!

İki ünlü oyuncu arasında afiş kavgası!
resim yok Editör paylaştı
20 Haziran 2014
Magazin

Hülya Koçyiğit ve Ediz Hun arasında afiş kavgası!

Si­ne­ma fil­mi için ka­me­ra kar­şı­sı­na geç­me­ye ha­zır­la­nan Hül­ya Koç­yi­ğit ve Ediz Hu­n 'A­fiş­te ki­min is­mi ön­ce ya­zı­la­ca­k' kav­ga­sına tutuştu.


Ediz Hun ko­nu hak­kın­da ilk kez ko­nu­ştu.

 

HORTLAYAN KAVGA!

Ye­şil­ça­m'da yıl­lar ön­ce sık sık ya­şa­nan 'A­fiş­te ki­min is­mi ön­ce ya­zı­la­cak kav­ga­sı' yi­ne hort­la­dı.

'Ev­len Be­nim­le­' ad­lı si­ne­ma fil­mi için ka­me­ra kar­şı­sı­na geç­me­ye ha­zır­la­nan Hül­ya Koç­yi­ğit ve Ediz Hun ara­sın­da kav­ga çık­tı.

 

ÇEKİMLER İPTAL OLMUŞTU

Fil­min tüm ha­zır­lık­la­rı ta­mam­lan­mış­ken çı­kan kav­ga yü­zün­den çe­kim­ler ip­tal ol­du.

Bu olay hak­kın­da ilk kez ko­nu­şan Ediz Hun, Hül­ya Koç­yi­ğit ile ara­la­rın­da bir tar­tış­ma ya­şan­dı­ğı­nı iti­raf et­ti.

Ye­şil­ça­m'ın us­ta is­mi şöy­le ko­nuş­tu:

 

1963'TE DE İS­Mİ ALT­TAY­DI

''Aslında bu ara­mız­da hal­le­de­bileceğimiz bir olay. Biz Hül­ya ile çok film çek­tik.[reklam]

Si­ne­ma­ya ilk gir­di­ğim 1963 yı­lın­da Tür­kan Şo­ray ile bir­lik­te oy­na­dı­ğı­mız film­de de Hül­ya­'nın adı alt­ta ya­zıl­mış­tı.

Şim­di bel­li bir ya­şa gel­miş in­san­la­rın böy­le bir şe­ye bo­zul­ma­ma­sı la­zım. Ka­fa­yı ta­ka­cak bir du­rum yok.''

 

TATLIYA BAĞLADILAR

Ya­şa­nan tar­tış­ma­nın kap­ris me­se­le­si ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Ediz Hun;

''Bu ta­ma­men pres­tij­le ala­ka­lı bir du­rum. Ego me­se­le­si de­ğil. İki ta­ra­fın­da mut­lu ola­ca­ğı bir şe­kil­de olay çö­zül­dü­'' de­di.

 

20 AĞUSTOS'TA

Ün­lü ak­tör, fil­min çe­kim­le­ri­ne 20 Ağus­to­s'­ta baş­la­ya­cak­la­rı­nı söy­le­di.

 

 

YEŞİLÇAM EFSANESİ İZZET GÜNAY'DAN SÜRPRİZ İTİRAFLAR BURADA!

Kaynak: Bugün

facebook yorumları

haber yorumları

resim yok
Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız..
:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat