resim yok
04 Mayıs 2014 - 02:11
Röportaj

''Oyunculuk içimde yanan aşk''

'Kara Para Aşk' dizisinde 'Bahar' karakterini canlandıran Tuvana Türkay, 9 yaşından beri oyunculuk yapıyor. Türkay, ''Dünyaya bir daha gelsem, yine oyunculuk yapmak isterdim'' diyor.


Önce 'Kara Para Aşk' ile başlayalım... Dizi için teklif  nasıl geldi?

'Yer Gök Aşk' bittikten sonra, o üç senenin yorgunluğuyla sekiz aylık bir dinlenme sürecine girdim, tatil yaptım bol bol. Bu sırada birçok proje için görüştüm. Görüştüklerimin içinde başlayıp, bitenler bile oldu...

'Bahar' karakterini oynayacağınız ne zaman kesinleşti?


'Kara Para Aşk'ın senaristleri Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat 'Yer Gök Aşk'ı yazıyorlardı. Onlar beni çok iyi tanıyorlar, üç sene bana her şeyi yazdılar. İyiyi de oynadım onlarla, çok aşığı da, korkunç bir kızı da... Ben onların hamuruydum, onlar beni ne şekle sokabileceklerini çok iyi biliyorlar. O yüzden direkt ''Bahar karakteri Tuvana'dır'' demişler. Ben de onlara çok güvendiğim için senaryoyu alıp okudum, hikayeyi inanılmaz güzel buldum. Hep söylüyorum; ben bu projede oynamasam da izlerdim. Kendi içimde bunu diyebiliyorsam, benim için bu proje çok başarılı. Reytinglerimiz de çok iyi gidiyor zaten.

 

KAMERA ARKASI iLGİNÇ

Ekibin uyumu nasıl?


Dizide Tuba Büyüküstün'le çok yakın iki arkadaşı canlandırıyoruz. Daha ilk gördüğümde Tuba'ya kanım  kaynadı. Bazen, bazı insanları sevmeniz için tanımanıza gerek yoktur. İyi anlaşacağımı, onu seveceğimi hissediyordum. Benim genelde sahnelerim Nebahat Hanım ile (Çehre). Onunla olan ilişkimi özetleyecek olursam; kamera açısı değişirken bekleme süresini bile birbirimize sarılarak bekliyoruz (gülüyor). Ekibimizin mayası çok tuttu, herkes karakterini üzerine giymiş, özümsemiş.

Üniversitede sinema-TV  okuyorsunuz değil mi?


Evet, Beykent Üniversitesi Sinema Televizyon ikinci sınıftayım. Biraz geç başlayabildim.  Lisedeyken 'Ayrılık' dizisinde çalışıyordum. İnsanlar okulla kendi geleceğine şekil verir ama ben zaten oyunculuğu mesleğim olarak seçmiştim. Mesleğim, benim okuyacağım okulu şekillendirdi. İlk reklam filminde rol aldığımda dokuz yaşındaydım ve o zamandan beri yapmak istediğim tek iş oyunculuk.[reklam]

Oyunculuk benim içimde yanan bir aşk. Hani derler ya, evleneceğin insanı ilk görüşte anlarsın diye... Bazen Allah sevdiği kullarına bir şeyleri erken  gösteriyor bence. Ben dünyaya bir daha gelsem, yine oyunculuk yapmak isterdim.

 

Neden oyunculuk değil  de kamera arkası okumayı tercih ettiniz?

 

Bu merakla ilgili. Hangi  ölçekte olduğumu merak  ediyorum, oynarken bunu bilmek istiyorum. Sırf bununla da alakalı değil, kamera arkası  ilgimi çekiyor hep. Yani sürekli set aralarında kameramanların yanındayım, sürekli soru   soruyorum onlara. Sormayı, öğrenmeyi seviyorum.

 

TABUM YOK AMA...

Hırs in­sa­nın  ha­ya­tın­da ne ka­dar ol­ma­lı?


Hır­sın faz­la­sı­nın za­rar, ek­si­ği­nin da­ha da za­rar ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum. Güç­len­mek ve ge­liş­mek için in­sa­nın için­de bi­raz hırs ol­malı ama benim için da­ha önem­li­si he­def­le­ri­nin ve ba­şar­ma is­te­ği­nin ol­ma­sı... Sü­rek­li ha­yal ku­ran biriyim ve şu ana ka­dar kur­du­ğum ha­yal­le­rin ço­ğu­nu ger­çek­leş­tir­dim. Ken­din da­hil kim­se­ye za­rar ver­me­yecek ka­dar hırs­lı olun­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne ina­nı­yo­rum. Ak­si hal­de hırs za­ten, dün­ya­nın bir­bi­ri­ne za­rar ver­me­si­ne ne­den olu­yor.

 

''O­yun­cu­luk­ta ku­ral­la­rım var; şu­nu ya­pa­rım, bu­nu  yap­ma­m'' dü­şün­ce­si­ne na­sıl  ba­kı­yor­su­nuz?


Sah­ne­nin ge­re­ği­dir ve es­te­tik şe­kil­de çe­ki­li­yor­dur, ona sö­züm yok. Oyun­cu yap­ma­lı­dır ama ra­hat­sız ol­du­ğum ta­raf­la­rı da var; me­se­la çe­ki­len öpüş­me sah­ne­si­nin ta­raf­la­rı biz de­ği­liz, oy­na­dı­ğı­mız ka­rak­ter­ler. He­men ya­kış­tır­ma­ ya­pı­lın­ca, bu tarz sah­ne­ler bü­yü­tü­lün­ce ra­hat­sız olu­yo­rum. Çok ma­su­ma­ne bir öpüş­me de çek­sem, sap­tı­rı­la­bi­li­yor. Be­nim için ta­bu de­ğil ama böyle çe­kin­ce­le­rim var.

 

 

'KARA PARA AŞK'IN BAHAR'INDAN SAMİMİ AÇIKLAMALAR BURADA!

üyeler ne diyor?

resim yok

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız..

:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat

facebook yorumları