Meryem Uzerli zor da olsa ondan vazgeçti!

Meryem Uzerli zor da olsa ondan vazgeçti!

resim yok
15 Kasım 2014 - 10:07
Magazin

Meryem Uzerli: ''Şam fıstığından kilo aldım...''

Meryem Uzerli: ''Türkiye'deyken günde yarım kilo şam fıstığı yiyordum. Şimdi ağzıma bile sürmüyorum'' dedi.


1.5 yıl son­ra ödül ver­mek için Tür­ki­ye­'ye dö­nen Meryem Uzerli ver­di­ği ki­lo­lar­la da dik­kat çek­ti.

 

NEDEN KİLO ALDIĞINI AÇIKLADI

9 ay ön­ce an­ne olan ve kı­sa sü­re­de faz­la ki­lo­la­rın­dan kur­tu­lan Uzer­li;

''As­lın­da hep bu ki­lo­day­dım. Sa­de­ce Tür­ki­ye­'de kal­dı­ğım dö­nem­de ki­lo al­dım.

 

'HER GÜN...''

Ne­de­ni ise şam fıs­tık­la­rı. Her gün ya­rım ki­lo çam fıs­tı­ğı yi­yor­du­m.

Her ak­şam otel oda­ma gir­di­ğim­de şam fıs­tı­ğı olur­du. Ben de yer­dim.

 

'ARTIK...'

On­lar be­ni çok şi­şir­di. Şim­di ağ­zı­ma sür­mü­yo­ru­m'' di­ye ko­nuş­tu.[reklam]

Geç­ti­ği­miz gün 3 yıl konakladığı otele giden Uzer­li;

''O­tel gö­rev­li­si ge­le­ce­ği­mi öğ­re­nin­ce oda­ya şam fıs­tı­ğı ser­vi­si yap­mış. 'As­la ye­me­ye­ce­ği­m' de­di­m'' açık­la­ma­sın­dan bu­lun­du.

 

EV BA­KI­YOR

Ocak ayın­dan iti­ba­ren Tür­ki­ye­'de ya­şa­ma­ya baş­la­ya­cak olan sa­nat­çı;

''Bir yan­dan ev ba­kı­yo­rum. Kızım La­ra da ya­nım­da ola­cak. Ra­hat et­me­si la­zı­m'' de­di.

Ün­lü sa­nat­çı, ye­ni di­zi­siy­le il­gi­li ko­nuş­ma ya­sa­ğı ol­du­ğu­nu da di­le ge­tir­di.

 

 

MERYEM UZERLİ'DEN INSTAGRAM'I SALLAYAN KÜVET POZU!

üyeler ne diyor?

resim yok

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız..

:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat

facebook yorumları