Meryem Uzerli zor da olsa ondan vazgeçti!

Meryem Uzerli zor da olsa ondan vazgeçti!

Meryem Uzerli zor da olsa ondan vazgeçti!
resim yok Editör paylaştı
15 Kasım 2014
Magazin

Meryem Uzerli: ''Şam fıstığından kilo aldım...''

Meryem Uzerli: ''Türkiye'deyken günde yarım kilo şam fıstığı yiyordum. Şimdi ağzıma bile sürmüyorum'' dedi.


1.5 yıl son­ra ödül ver­mek için Tür­ki­ye­'ye dö­nen Meryem Uzerli ver­di­ği ki­lo­lar­la da dik­kat çek­ti.

 

NEDEN KİLO ALDIĞINI AÇIKLADI

9 ay ön­ce an­ne olan ve kı­sa sü­re­de faz­la ki­lo­la­rın­dan kur­tu­lan Uzer­li;

''As­lın­da hep bu ki­lo­day­dım. Sa­de­ce Tür­ki­ye­'de kal­dı­ğım dö­nem­de ki­lo al­dım.

 

'HER GÜN...''

Ne­de­ni ise şam fıs­tık­la­rı. Her gün ya­rım ki­lo çam fıs­tı­ğı yi­yor­du­m.

Her ak­şam otel oda­ma gir­di­ğim­de şam fıs­tı­ğı olur­du. Ben de yer­dim.

 

'ARTIK...'

On­lar be­ni çok şi­şir­di. Şim­di ağ­zı­ma sür­mü­yo­ru­m'' di­ye ko­nuş­tu.[reklam]

Geç­ti­ği­miz gün 3 yıl konakladığı otele giden Uzer­li;

''O­tel gö­rev­li­si ge­le­ce­ği­mi öğ­re­nin­ce oda­ya şam fıs­tı­ğı ser­vi­si yap­mış. 'As­la ye­me­ye­ce­ği­m' de­di­m'' açık­la­ma­sın­dan bu­lun­du.

 

EV BA­KI­YOR

Ocak ayın­dan iti­ba­ren Tür­ki­ye­'de ya­şa­ma­ya baş­la­ya­cak olan sa­nat­çı;

''Bir yan­dan ev ba­kı­yo­rum. Kızım La­ra da ya­nım­da ola­cak. Ra­hat et­me­si la­zı­m'' de­di.

Ün­lü sa­nat­çı, ye­ni di­zi­siy­le il­gi­li ko­nuş­ma ya­sa­ğı ol­du­ğu­nu da di­le ge­tir­di.

 

 

MERYEM UZERLİ'DEN INSTAGRAM'I SALLAYAN KÜVET POZU!

Kaynak: http://magazin.bugun.com.tr/simdi-agzina-surmuyor-haberi/1347567

facebook yorumları

haber yorumları

resim yok
Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız..
:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat