Nurgül Yeşilçay'a aranan partner sonunda bulundu!

Partneri belli oldu!

Nurgül Yeşilçay'a aranan partner sonunda bulundu!
resim yok Editör paylaştı
06 Haziran 2014
Magazin

Partneri belli oldu!

Sürpriz partner!

İşte ekranların güzel yüzü Nurgül Yeşilçay'ın aşk yaşayacağı o isim!

Nurgül Yeşilçay'a aranan partner bulundu...


Detaylar şöyle:

 

ARANAN JÖN SONUNDA BULUNDU!

Nurgül Yeşilçay'ın başrolünü oynayacağı sinema filmi için iki yıldır aranan jön bulundu.

 

İŞTE O İSİM!

Yeşilçay'ın partneri Mert Fırat oldu.

 

'GECE'

Yö­net­men Er­den Kı­ra­l'­ın ye­ni fil­mi 'Ge­ce­'de baş­ro­lü üst­le­nen Nur­gül Ye­şil­ça­y'­ın part­ne­ri bel­li ol­du.

Fil­min çe­kim­le­ri için her şey ha­zır ol­ma­sı­na rağ­men bir tür­lü Ye­şil­ça­y'­a eş­lik ede­cek er­kek oyun­cu bu­lu­na­ma­mış­tı. Rol için iki yıl­dır gö­rüş­me­ler ya­pan Kı­ral, so­nun­da Mert Fı­ra­t'ta ka­rar kıl­dı.[reklam]

İKİ AŞIĞI...

Ye­şil­çay ile Fı­rat, film­de ne olur­sa ol­sun bir­bi­rin­den ko­pa­ma­yan iki aşı­ğı can­lan­dı­ra­cak.

 

İZMİR'DE

Çe­kim­ler Tem­muz ayın­da İz­mi­r'de baş­la­ya­cak.

 

BEREN VE KIVANÇ'LA OYNADI

Mert Fı­rat, son ola­rak Be­ren Sa­at'le 'İn­ti­ka­m' di­zi­sin­de rol al­dı.

Fı­rat ay­nı za­man­da Os­car aday ada­yı olan 'Ke­le­be­ğin Rü­ya­sı­' fil­min­de­ki per­for­man­sıy­la da adın­dan söz et­tir­miş­ti.

 

USTA İSİMLER

Film­de us­ta oyun­cu İl­yas Sal­man da rol ala­cak.

 

 

 

NURGÜL YEŞİLÇAY'IN SAMİMİ AÇIKLAMALARI BURADA!

Kaynak: Bugün

facebook yorumları

haber yorumları

resim yok
Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız..
:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat