resim yok
06 Haziran 2014 - 09:55
Magazin

Partneri belli oldu!

Sürpriz partner!

İşte ekranların güzel yüzü Nurgül Yeşilçay'ın aşk yaşayacağı o isim!

Nurgül Yeşilçay'a aranan partner bulundu...


Detaylar şöyle:

 

ARANAN JÖN SONUNDA BULUNDU!

Nurgül Yeşilçay'ın başrolünü oynayacağı sinema filmi için iki yıldır aranan jön bulundu.

 

İŞTE O İSİM!

Yeşilçay'ın partneri Mert Fırat oldu.

 

'GECE'

Yö­net­men Er­den Kı­ra­l'­ın ye­ni fil­mi 'Ge­ce­'de baş­ro­lü üst­le­nen Nur­gül Ye­şil­ça­y'­ın part­ne­ri bel­li ol­du.

Fil­min çe­kim­le­ri için her şey ha­zır ol­ma­sı­na rağ­men bir tür­lü Ye­şil­ça­y'­a eş­lik ede­cek er­kek oyun­cu bu­lu­na­ma­mış­tı. Rol için iki yıl­dır gö­rüş­me­ler ya­pan Kı­ral, so­nun­da Mert Fı­ra­t'ta ka­rar kıl­dı.[reklam]

İKİ AŞIĞI...

Ye­şil­çay ile Fı­rat, film­de ne olur­sa ol­sun bir­bi­rin­den ko­pa­ma­yan iki aşı­ğı can­lan­dı­ra­cak.

 

İZMİR'DE

Çe­kim­ler Tem­muz ayın­da İz­mi­r'de baş­la­ya­cak.

 

BEREN VE KIVANÇ'LA OYNADI

Mert Fı­rat, son ola­rak Be­ren Sa­at'le 'İn­ti­ka­m' di­zi­sin­de rol al­dı.

Fı­rat ay­nı za­man­da Os­car aday ada­yı olan 'Ke­le­be­ğin Rü­ya­sı­' fil­min­de­ki per­for­man­sıy­la da adın­dan söz et­tir­miş­ti.

 

USTA İSİMLER

Film­de us­ta oyun­cu İl­yas Sal­man da rol ala­cak.

 

 

 

NURGÜL YEŞİLÇAY'IN SAMİMİ AÇIKLAMALARI BURADA!

üyeler ne diyor?

resim yok

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız..

:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat

facebook yorumları