Seda Sayan gözünü İtalya'ya dikti!

Seda Sayan'ın gözü yurt dışında!

Seda Sayan gözünü İtalya'ya dikti!
resim yok Editör paylaştı
31 Ekim 2013
Magazin

Türkiye'de onlarca ev alarak kazancını gayrimenkulde değerlendirmeyi tercih eden Seda Sayan, yurtdışı yatırımlarına da başladı.

 

İşte detaylar:

 

LONDRA'NIN ARDINDAN...

Sayan, Londra’nın ardından şimdi de oğlu için İtalya’dan ev satın aldı.

 

ZİRVEDEN İNMİYOR

Te­le­viz­yon, sah­ne ve rek­lam ça­lış­ma­la­rın­dan yıl­da mil­yon­lar­ca do­lar ka­za­nan Se­da Sa­yan, uzun yıl­lar­dır ver­gi re­kort­men­le­ri liste­si­nin de zir­ve­sin­de yer alı­yor.

 

YATIRIM ADRESİ: GAYRİMENKUL

Tür­ki­ye­'nin en çok ka­za­nan as­so­list­le­ri­nin ba­şın­da ge­len Sa­yan, ne­re­dey­se bi­ri­ki­mi­nin ta­ma­mı­nı gay­ri­men­ku­le ya­tı­rı­yor.

İs­tan­bu­l'un en pa­ha­lı re­zi­dans­la­rın­da de­ğe­ri mil­yon do­lar­lar­la öl­çü­len çok sa­yı­da da­ire­si olan Sa­yan, son dö­nem­de yurt­dı­şın­dan da ev al­ma­ya baş­la­dı.

Ön­ce Lon­dra­’da bir ev sa­tın alan ün­lü sa­nat­çı şim­di de İtal­ya­’nın met­ro­pol­le­rin­den bi­ri olan Mi­la­no şeh­rin­de ev al­dı.

 

MİLANO'DAN EV ALDI

Sa­ya­n'ın 2 mil­yon li­ra öde­ye­rek sa­tın al­dı­ğı da­ire­yi, Mi­la­no­’da eko­no­mi eği­ti­mi gö­ren 23 ya­şın­da­ki oğ­lu Oğul­can için al­dı­ğı öğ­re­nil­di.

 

Oğul­ca­n'ın ra­hat et­me­si­ni is­te­yen ün­lü şar­kı­cı, yıl için­de oğ­lu­nu sık sık zi­ya­re­te gi­di­yor.

 

ALBÜMLERİ

1985: Anılarım
1987: Seda Sayan'la Başbaşa
1989: Seviyor musun?

1990: 80'li Yıllar (Nejat Alp ile birlikte)[reklam]

1990: Ya Benim Olursun
1991: Git Demesi Kolay
1992: İşte ... Seda Sayan
1993: Yeter ki İste
1994: Vız Gelir Her Şey
1996: Ah Geceler
1997: Sensizliğe Yanarım
1999: Ben Sana Demedim mi?
2001: Var Mısın?
2004: Sıkı Sıkı
2005: Bebeğim

2007: Gecelerce Ağlarsın Unutma
2009: Aşkla
2012: Seda Sayan 2012

 

 

ÜNLÜLER KOMŞU OLUYOR! İŞTE DETAYLAR!

Kaynak: Bugün

facebook yorumları

haber yorumları

resim yok
Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız..
:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat