Tuba Büyüküstün bu kez Avrupa'yı fethedecek!

Avrupa'yı fethedecek...

Tuba Büyüküstün bu kez Avrupa'yı fethedecek!
resim yok Editör paylaştı
27 Kasım 2013
Magazin

Tuba Büyüküstün sonunda Avrupalılar'ın dikkatini çekmeyi başardı.

 

Avrupa'yı fethedecek!

 

İşte detaylar:

 

2 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA!

Oyuncu Ortadoğu yüzü olduğu firmanın Belçika'daki tanıtımı için 2 milyon dolara anlaşma yaptı

 

HERKES TANIYOR

Tu­ba Bü­yü­küs­tün, rol al­dı­ğı di­zi­ler sa­ye­sin­de Or­ta­do­ğu­'da bü­yük bir şöh­ret ya­ka­la­dı.

 

Bu şöh­re­ti çok iyi de­ğer­len­di­ren Bü­yü­küs­tün, ön­ce Tür­ki­ye­'de­ki rek­lam­la­rın­da rol al­dı­ğı şam­pu­an fir­ma­sı­nın Or­ta­do­ğu yü­zü ol­du.

Ar­dın­dan da İs­pan­yol mü­cev­her fir­ma­sı Ar­te Mad­ri­d'in Or­ta­do­ğu rek­lam­la­rın­da rol al­mak için 2 mil­yon do­la­ra imza attı.

 

UZATMA TEKLİFİ

Bü­yü­küs­tü­n ile yap­tık­la­rı ta­nı­tım­dan çok mem­nun ka­lan fir­ma yet­ki­li­le­ri gü­zel oyun­cu­ya söz­leş­me­yi uzat­ma­yı tek­lif et­ti.

 

Özel­lik­le Du­ba­i ve Lüb­na­n’­da rol al­dı­ğı di­zi­ler rey­ting, ta­nıt­tı­ğı ürün­ler sa­tış re­kor­la­rı kı­rarken Bü­yü­küs­tü­n’­ü so­nun­da Av­ru­pa­lı­lar da keş­fet­ti.[reklam]

2 MİLYON DOLAR ALDI

Ön­ce Bü­yü­küs­tü­n’­ün geç­ti­ği­miz yıl rol al­dı­ğı 20 Da­ki­ka di­zi­si İtal­ya­'ya trans­fer ol­du.

 

ŞAMPUAN FİRMASININ YÜZÜ

Ünlü oyuncu şimdi de  2007 yı­lın­dan bu ya­na ça­lış­tı­ğı şam­pu­an fir­ma­sı­nın Bel­çi­ka yü­zü ol­du.

 

Ünlü oyuncu bu an­laş­ma­dan da 2 mil­yon do­lar aldı.

 

KOREL'E KAPTIRMIŞTI

Bü­yü­küs­tün, fir­ma­nın Tür­ki­ye­'de­ki rek­lam kam­pan­ya­sı­nı ise en bü­yük ra­ki­bi Ber­gü­zar Ko­re­l'e kap­tır­mış­tı.

 

 

ÜNLÜLERİN BİLİNMEYEN GİZLİ MESLEKLERİ BURADA!

Kaynak: Bugün

facebook yorumları

haber yorumları

resim yok
Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız..
:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat