Vildan Atasever bakın neye merak sardı?

Vildan Atasever bakın neye merak sardı?

resim yok
11 Kasım 2014 - 09:49
Magazin

Vildan Atasever Kürtçe öğrenmeye başladı

Altın Portakal ödüllü oyuncu Vildan Atasever şu aralar Türkiye coğrafyasındaki dillere merak sardı.

 

Peki sırada hangi dil var?

 

YABANCI DİLLERE MERAKLI

Çocukluğundan beri yabancı dillere meraklı olduğunu belirten Atasever, Kürtçe'nin Kırmançi lehçesini öğrenmeye başladı.

Şu ara­lar yö­net­men Erden Kıral'ın, zor­la göç et­ti­ri­len Gü­ney­do­ğu­lu bir ai­le­nin dra­ma­tik öy­kü­sü­nün an­la­tıl­dı­ğı 'Gece' ad­lı si­ne­ma fil­min­de rol alan Vildan Atasever, Kürt­çe öğ­ren­me­ye baş­la­dı.

Kürt­çe'yi uzun za­man­dır öğ­ren­mek is­te­di­ği­ni be­lir­ten Ata­se­ver, Kürt ar­ka­daş­la­rı­nın da yar­dı­mıy­la Kır­man­çi leh­çe­si­ni çat pat ko­nuş­ma­ya baş­la­dı­ğı­nı be­lirt­ti.

 

LAZ­CA DA ÖĞ­RE­NECEK

Ge­nel an­lam­da Tür­ki­ye coğ­raf­ya­sın­da­ki dil­le­re yö­ne­lik her za­man bü­yük bir il­gi­si­nin ol­du­ğu­nu be­lir­ten ün­lü oyun­cu;[reklam]

''Bir di­li öğ­re­nin­ce bir mil­le­tin kül­tü­rü­nü de öğ­re­ni­yor­sun. Şim­di­lik ar­ka­daş­la­rım­la pra­tik­ler ya­pı­yo­rum.

Kürt­çe dı­şın­da Laz­ca­'yı da öğ­ren­mek is­ti­yo­ru­m'' dedi.

 

''BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN...''

Ge­len tek­lif­le­ri de­ğer­len­di­rir­ken gi­şe ve­ya sa­nat fil­mi di­ye ayır­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Ata­se­ver;

''Be­nim için önem­li olan oku­du­ğum se­nar­yo, oy­na­ya­ca­ğım ka­rak­ter ve fil­min yö­net­me­ni­'' di­ye ko­nuş­tu.

 

DENİZ ÇAKIR DA...

Deniz Çakır da 'Aş­kın Di­li Yok' isim­li di­zi­de oy­na­ya­ca­ğı rol için Kürt­çe ders­leri al­ma­ya baş­la­dı.

 

 

ÜNLÜ OYUNCUYU GÜLDÜREN SÖZLER!

üyeler ne diyor?

resim yok

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız..

:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat

facebook yorumları