Yasemin Allen'den İstanbul trafiğine çözüm!

Yasemin Allen: ''Annem oyuncu koçum olamaz...''

resim yok
30 Nisan 2014 - 10:50
Magazin

Yasemin Allen: ''Annem oyuncu koçum olamaz...''

Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından Yasemin Allen, Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu olan annesi Suna Yıldızoğlu'nu hiçbir işine karıştırmadığını söyledi.


Davetliler arasında yer alan ekranların güzel yüzü Yasemin Allen, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İşte detaylar:

 

ANNESİ HAKKINDA NE DEDİ?

Ün­lü oyun­cu Ya­se­min Al­len, bir dö­nem Ye­şil­ça­m'ın ara­nı­lan ak­tris­le­ri ara­sın­da yer alan an­ne­si Su­na Yıl­dı­zoğ­lu­'nun hiç­bir işi­ne ka­rış­ma­dı­ğı­nı söy­le­di.

İş ha­ya­tı ile ai­le­si­ni çok ay­rı tut­tu­ğu­nu be­lir­ten Al­len, ''An­nem­le ara­mız ga­yet iyi­dir. Fa­kat iş­le­ri­me ka­rış­maz.

 

''OBJEKTİF OLAMAYACAĞI İÇİN...''

Oyun­cu­lu­ğu­mu ile­ri se­vi­ye­ye ta­şı­ya­bil­mek adı­na oyun­cu ko­çu ola­rak da fark­lı isim­le­ri ter­cih edi­yo­rum.

An­nem ba­na kar­şı ob­jek­tif ola­ma­ya­ca­ğı için as­la oyun­cu ko­çum da ola­ma­z'' de­di.[reklam]

TRA­FİK­TEN SI­KIL­DI MO­TO­SİK­LET EH­Lİ­YE­Tİ AL­DI

Uzun yıl­lar ya­şa­dı­ğı Avus­tral­ya­'dan son­ra İs­tan­bu­l'un tra­fi­ğin­den çok bu­nal­dı­ğı­nı be­lir­ten Ya­se­min Al­len, çö­zü­mü mo­to­sik­let eh­li­ye­ti al­mak­ta bul­du­ğu­nu açık­la­dı.

 

TUTKUSU

Oyun­cu­lu­ğun ya­nın­da fo­toğ­raf­çı­lık­la il­gi­len­di­ği­ni söy­le­yen genç oyun­cu;

''Fır­sat bul­duk­ça İs­tan­bu­l’­u ar­şın­la­yıp fo­toğ­raf çe­ki­yo­rum. Her gün tra­fik­te sa­at­le­rim he­ba olu­yor.

 

PRATİK ÇÖZÜM!

Ben­ de mo­to­sik­let eh­li­ye­ti al­dım. Şim­di her ye­re ko­lay­lık­la gi­de­bi­li­yo­rum. Ra­hat ra­hat fo­toğ­raf çe­ke­bi­li­yo­ru­m'' de­di.

 

 

YASEMİN ALLEN, HAKKINDA MERAK EDİLENLERİ ANLATTI! DETAYLAR!

üyeler ne diyor?

resim yok

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız..

:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat

facebook yorumları