Yeni projesi için Beren Saat'in peşinde!

Beren Saat'i istiyor...

Yeni projesi için Beren Saat'in peşinde!
resim yok Editör paylaştı
06 Mayıs 2015
Magazin

Özcan Deniz, yeni filmi için Beren Saat'in peşine düştü!
.
Uzun süredir kameralardan uzak kalan Beren Saat'e teklif yağıyor. Özcan Deniz, yapımcıların peşinden koştuğu Beren Saat'e yeni filmi için teklif götürdü. Deniz'in B planı ise Hazal Kaya.
 

BAŞROL TEKLİFİ

Ay Ya­pı­m'la iki si­ne­ma fil­mi için gö­rü­şen, Mer­yem Uzer­li ve Ha­lit Er­gen­ç’'in ye­ni di­zi­le­ri­nin Du­ba­ili ya­pım­cı­sın­dan di­zi tek­li­fi alan Beren Saat'e şim­di de Özcan Deniz ye­ni fil­mi için baş­rol tek­lif et­ti.
.
De­niz, da­ha ön­ce Evim Sen­sin ile Su ve Ateş film­le­ri için de Sa­at'le ça­lış­mak is­te­miş­ti an­cak olum­lu ya­nıt ala­ma­mış­tı. Bu kez ol­duk­ça ka­rar­lı olan De­niz, Be­ren Sa­at'­ten ya­nıt bek­li­yor.
 

BE­REN KA­BUL ET­MEZ­SE HA­ZA­L'A TEK­LİF EDE­CEK

Özcan Deniz'in ce­bin­de B pla­nı da ha­zır. De­niz, Be­ren Sa­at'­in tek­li­fi ka­bul et­me­me­si du­ru­mun­da Hazal Kaya'nın ka­pı­sı­nı ça­la­cak. 
.
O da ol­maz­sa 'Su ve Ate­ş' fil­min­de bir­lik­te rol al­dı­ğı Yasemin Allen'e gi­de­cek.
 

2 MİLYON LİRALIK TEKLİF

Ba­şa­rı­lı oyun­cu­nun ak­lı­nı çel­me­ye ça­lı­şan en cid­di tek­lif­ler­den bi­ri de Arap ser­ma­ye­siy­le ku­ru­lan O3 isim­li şir­ket­ten gel­di. Fir­ma, bü­yük bir şöh­re­te sa­hip olan Sa­at'e pe­şin 2 mil­yon li­ra tek­lif et­ti. 
.
Öte yan­dan Sa­at'i şöh­re­te ka­vuş­tu­ran Ay Ya­pım da iki si­ne­ma fil­mi se­nar­yosu gön­der­di. (Bugün)
.

facebook yorumları

haber yorumları

resim yok
Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız..
:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat