resim yok
06 Mayıs 2015 - 17:22
Magazin

Özcan Deniz, yeni filmi için Beren Saat'in peşine düştü!
.
Uzun süredir kameralardan uzak kalan Beren Saat'e teklif yağıyor. Özcan Deniz, yapımcıların peşinden koştuğu Beren Saat'e yeni filmi için teklif götürdü. Deniz'in B planı ise Hazal Kaya.
 

BAŞROL TEKLİFİ

Ay Ya­pı­m'la iki si­ne­ma fil­mi için gö­rü­şen, Mer­yem Uzer­li ve Ha­lit Er­gen­ç’'in ye­ni di­zi­le­ri­nin Du­ba­ili ya­pım­cı­sın­dan di­zi tek­li­fi alan Beren Saat'e şim­di de Özcan Deniz ye­ni fil­mi için baş­rol tek­lif et­ti.
.
De­niz, da­ha ön­ce Evim Sen­sin ile Su ve Ateş film­le­ri için de Sa­at'le ça­lış­mak is­te­miş­ti an­cak olum­lu ya­nıt ala­ma­mış­tı. Bu kez ol­duk­ça ka­rar­lı olan De­niz, Be­ren Sa­at'­ten ya­nıt bek­li­yor.
 

BE­REN KA­BUL ET­MEZ­SE HA­ZA­L'A TEK­LİF EDE­CEK

Özcan Deniz'in ce­bin­de B pla­nı da ha­zır. De­niz, Be­ren Sa­at'­in tek­li­fi ka­bul et­me­me­si du­ru­mun­da Hazal Kaya'nın ka­pı­sı­nı ça­la­cak. 
.
O da ol­maz­sa 'Su ve Ate­ş' fil­min­de bir­lik­te rol al­dı­ğı Yasemin Allen'e gi­de­cek.
 

2 MİLYON LİRALIK TEKLİF

Ba­şa­rı­lı oyun­cu­nun ak­lı­nı çel­me­ye ça­lı­şan en cid­di tek­lif­ler­den bi­ri de Arap ser­ma­ye­siy­le ku­ru­lan O3 isim­li şir­ket­ten gel­di. Fir­ma, bü­yük bir şöh­re­te sa­hip olan Sa­at'e pe­şin 2 mil­yon li­ra tek­lif et­ti. 
.
Öte yan­dan Sa­at'i şöh­re­te ka­vuş­tu­ran Ay Ya­pım da iki si­ne­ma fil­mi se­nar­yosu gön­der­di. (Bugün)
.

üyeler ne diyor?

resim yok

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız..

:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat

facebook yorumları