Zafer Ergin'den Kenan İmirzalıoğlu'na sert tepki!

Zafer Ergin'den Kenan İmirzalıoğlu'na sert tepki

resim yok
13 Mart 2014 - 10:05
Magazin

Zafer Ergin'den Kenan İmirzalıoğlu'na sert tepki!


Oyuncu Zafer Ergin, ''Dizi süreleri kısalmazsa oynamam'' diyen Kenan İmirzalıoğlu'na ''Bunlar arz talep meselesi, oynamazsa oynamasın'' diyerek tepki gösterdi.

 

İşte detaylar:


Zafer Ergin'den Karadayı'nın yıldızı Kenan İmirzalıoğlu'na sert tepki...

 

SERT ÇIKIŞ

Us­ta oyun­cu Za­fer Er­gin, son dö­ne­min en önem­li jön­le­rin­den bi­ri olan Ke­nan İmir­za­lı­oğ­lu­'na di­zi sü­re­le­riy­le il­gi­li sert çı­kış yap­tı.

 

Ke­nan İmir­za­lı­oğ­lu­'nun ''Di­zi sü­re­le­ri 60 da­ki­ka­ya in­mez­se ar­tık oy­na­ma­m'' söz­le­ri­ni;

 

''ORTAK KARARDIR''

''Oy­na­ma­sın da gö­re­lim, oy­na­maz­sa oy­na­ma­sın. Bun­lar arz ta­lep ku­ral­la­rıy­la ge­çer­li ol­du­ğu için bu ha­le gel­di. 

 

Ya­pım­cı­lar, ka­nal ve oyun­cu­la­rın or­tak ve­re­ce­ği bir ka­rar­dır.

 

Ben çı­kıp da 120 da­ki­ka­lık di­zi­de oy­na­mak is­ti­yo­rum de­mi­yo­ru­m'' di­ye ya­nıt­la­dı.

 

''SÖ­ZÜ­MÜ­ZÜ ÇA­BUK UNU­TU­RU­Z''

Art ar­da yer al­dı­ğı di­zi­lerle adın­dan söz et­ti­ren Bur­cu Ka­ra da di­zi sü­re­le­ri­nin uzun­lu­ğun­dan şi­ka­yet eden­ler ara­sın­da yer alı­yor.[reklam]

An­cak ün­lü oyun­cu;

 

''Biz oyun­cu­lar ön­ce oy­na­mam de­riz. Gü­zel bir pro­je gel­di­ğin­de söz­le­ri­mi­zi unu­tup üs­tü­ne at­la­rı­z'' di­ye ko­nuş­tu.

 

''SEVDİĞİ İŞİ YAPAN İNSAN YORULMAZ''

Ke­nan İmir­za­lı­oğ­lu'nun ak­si­ne ek­ran­la­rın Di­la Ha­nı­m'ı Ha­ti­ce Şen­dil, ça­lış­ma sa­at­le­ri­ni hiç ka­fa­sı­na tak­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti.

 

Şen­dil;

 

''İ­şim­den do­la­yı hiç yo­rul­ma­dım. Yo­ru­la­ca­ğı­mı da san­mı­yo­rum. Sev­di­ği işi ya­pan in­san yo­rul­maz.

 

Sa­de­ce tem­po­lu bir gün ge­çi­rir ve onu da din­le­ne­rek at­la­tır. Çok şü­kür bu­gü­ne ka­dar sı­kın­tı ya­şa­ma­dı­m'' de­di.

 

 

'KARADAYI' SON KARARINI VERDİ! DİZİYE DEVAM EDECEK Mİ? DETAYLAR!

üyeler ne diyor?

resim yok

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız..

:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat

facebook yorumları