Filmacass

0 212 445 10 53-54 info@filmacass.com.tr
Filma-Cass Film Yapım & Pazarlama A.Ş. 1981 yılında, Ömer Vargı tarfından, reklam filmi yapımcılığı amacıyla kurulmuştur. 80'lerin başında Türkiye’de tek kanallı devlet televizyonu için kısıtlı teknik imkanlarla reklam filmciliği yapılırken, Filma-Cass sektörün teknolojik ve yetişmiş iş gücü ihtiyacını doğru değerlendirip, yatırımlarını gelecek odaklı yapmayı öngördü.

dizi filmler