Azra Akın'ı ağlatan başrol teklifi!

Azra Akın, Haldun Dormen'in rol teklifini reddetti!

resim yok
25 Mart 2014 - 13:22
Magazin

Azra Akın, Haldun Dormen'in rol teklifini reddetti!

Oyunculuk kariyerindeki basamakları emin adımlarla çıkan Azra Akın, Haldun Dormen'den gelen rol teklifini geri çevirmek zorunda kaldı.

 

Dormen, ''Azra ağlayarak yapamayacağını söyleyip özür diledi'' diye konuştu.

 

DORMEN'DEN TEKLİF

İlk kez 2009 yı­lın­da Sad­ri Alı­şık Ti­yat­ro­su­'nun sah­ne­le­di­ği '72. Ko­ğu­ş' oyu­nuy­la ti­yat­ro sah­ne­si­ne adım atan Az­ra Akın, tiyatronun dua­yen is­mi Hal­dun Dor­me­n'den tek­lif al­dı.

Dor­men, ye­ni se­zon­da sah­ne­ye ko­ya­ca­ğı 'Ser­sem Ko­ca­nın Kur­naz Ka­rı­sı­' ad­lı oyu­nun baş­ro­lü­nü Akı­n'a gö­tür­dü.

 

'HAYIR'

Es­ki dün­ya gü­ze­li­miz tek­li­fi bü­yük bir mut­lu­luk ve he­ye­can­la ka­bul et­ti; an­cak İn­gil­te­re­'den al­dı­ğı bir ha­ber­le Dor­me­n'­e 'Ha­yı­r' de­mek zo­run­da kal­dı. 

 

İN­GİL­TE­RE­'DE EĞİ­Tİ­M ALA­CAK

Az­ra Akı­n'ı, Dor­me­n'in tek­li­fi­ni ge­ri çe­vir­mek zo­run­da bı­rakan ha­ber, bir sü­re ön­ce oyun­cu­luk eği­ti­mi için baş­vur­du­ğu okul­dan gel­di.

 

AFFINI İSTEDİ

Ge­len ha­ber­le oku­la ka­bul edil­di­ği­ni öğ­re­nen Akın, üzü­le­rek Dor­me­n'den af­fı­nı is­te­di.

Gü­zel oyun­cu­nun çok ye­te­nek­li bi­ri ol­du­ğu­nu be­lir­ten Dor­men şöy­le ko­nuş­tu:[reklam]

DORMEN'DEN AÇIKLAMA

''Az­ra ile bir iki pro­va yap­mış­tık. İn­gil­te­re­'ye bir oku­la ka­yıt yap­tır­mış.

Ora­dan kay­dı onay­la­nın­ca oyu­nu bı­rak­tı. Ağ­la­ya­rak ya­pa­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­yip, özür di­le­di.

'U­zun za­man­dır bu ha­be­ri bek­li­yor­dum. Ka­ri­ye­rim için bu okul­da ala­ca­ğım eği­tim çok önem­li­' de­di.

Git­me­si­ne üzül­düm. İyi bir ti­yat­ro­cu ola­cak.''

 

ROLÜ ÖYKÜ KAPTI

Az­ra Akı­n'ın tek­li­fi red­det­me­si üze­ri­ne ro­lü, 'Ev­le­ri­nin Önü Bo­ya­lı Di­re­k' şar­kı­sıy­la meş­hur olan Öy­kü Gür­man kap­tı.


İlk kez ti­yat­ro sah­ne­sin­de yer ala­cak Gür­man, im­za­yı dün at­tı.

 

 

AZRA AKIN TRAFİK KURALLARINI HİÇE SAYDI! DETAYLAR BURADA!

Aşağıdaki bağlantıdan Diziler instagram hesabını takibe alarak güncel dizi haberlerini instagram üzerinden de takip edebilirsiniz.

@diziler

üyeler ne diyor?

resim yok
:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat