DIZILER.COM, değişik kültür ürünleri için dünyanın başlıca medya/tv kuruluşları ile devamlı işbirlikleri ve lisans anlaşmaları yapmakta, Türkiye'ye yeni ve nitelikli kültürel ürünler kazandırma gayreti içerisindedir.

 

Yayın kuruluşları ve video içerik üreticileri ile içerik paylaşım / içerik gösterim anlaşmaları yapılan kuruluşlar aşağıdaki gibidir;

  • TRT Türkiye Radyo/Televizyon Kurumu
  • KBS Media
  • iMBC Co. Ltd.

 

DIZILER.COM içerisindeki bazı içeriklerin kişilik, fikri ve sınai hakları ihlal ettiği iddiasında bulunan tüzel ve gerçek kişiler, kamu kurumları, komşu veya bağlantılı hak sahipleri ya da meslek birlikleri;

  • İhlale konu video içeriklerinin URL adresi ve ihlale konu olan içeriğin ne olduğuna dair bilgilendirmeyi,
  • Gerçek kişi ise kimliğini gösterir belge, tüzel kişi ise oda kayıt belgesi, meslek birliği ise yetkili kişinin imzası bulunan antetli bir talep yazısını,
  • Vekaletle işlem yapma yetkisi kullanılıyorsa vekaletnameyi,
  • Fikri ve sınai haklara ilişkin taleplerde hak sahibi olduğunu gösteren belgeyi,
  • Açık ad / ünvan ve açık iletişim adreslerini

 

İhlale konu olan içerikle ilgili olarak, varsa yetkili adli ve idari makamlarının onaylı karar suretlerini sunmak kaydıyla DIZILER.COM’un hukuka aykırılık konusunda bildirim adresi olan sikayet@diziler.com adresine bildirim yapabilirler.

Bu elektronik iletişim adresine ulaşan talepler ve şikayetler gerekli görüldüğü takdirde ihlale konu içerikler siteden en kısa sürede çıkarılacak ve/veya muhatabına bilgi verilecektir.