Demet Akalın'ın fiyat tepkisi!

Şubat ayında dünyaya gelecek kızına bebek odası bakan Demet Akalın, 35 bin liralık fiyatı görünce mağazadan koşar adımlarla çıktı.

resim yok
01 Kasım 2013 - 10:05
Magazin

Şubat ayında dünyaya gelecek kızına bebek odası bakan Demet Akalın, 35 bin liralık fiyatı görünce mağazadan koşar adımlarla çıktı.

 

BEBEK ODASI BAKIYOR

Şu ara­lar 6 ay­lık ha­mi­le olan De­met Aka­lın do­ğa­cak kı­zı için be­bek oda­sı bak­ma­ya git­ti.

 

ŞOK OLDU

Şar­kı­cı, gör­dü­ğü fi­yat­lar kar­şı­sın­da ade­ta kü­çük di­li­ni yu­ta­cak­tı.

 

35 BİN LİRA

Be­ğen­di­ği mo­bil­ya­la­rın 35 bin li­ra ol­du­ğu­nu öğ­re­nen Aka­lın, ma­ğa­za­dan ko­şar adım­lar­la çık­tı.

Bu fi­ya­ta evi­ni ye­ni­den de­ko­re ede­bi­le­ce­ği­ni be­lir­ten Aka­lın;

 

''ŞAŞKINA ÇEVİRDİ''

''Kı­zı­mın ya­tak oda­sı­nı se­çe­lim de­dik ama gör­dü­ğüm fi­yat­lar be­ni şaş­kı­na çe­vir­di.

35 bin li­ra­ya in­di­rim­li be­bek oda­sı mı olu­r'' di­ye tep­ki gös­te­rip ma­ğa­za­dan ay­rıl­dı.

 

1.5 MİLYONU REDDETMİŞTİ!

Demet Akalın, Şubat ayında dünyaya gelecek kızı Hira'nın sağlığı için 1.5 milyon lirayı elinin tersiyle geri çevirmişti.

6 ay­lık ha­mi­le De­met Aka­lın, Hi­ra adı­nı ve­re­ce­ği kı­zı­nı Şu­bat ayın­da dün­ya­ya ge­ti­re­cek. Ha­mi­le­li­ği­nin ilk al­tı ayı­nı ra­hat ge­çi­ren sa­nat­çı, son ay­la­rı da ay­nı şe­kil­de ge­çir­mek için dok­to­ru­nun sö­zün­den çık­mı­yor.[reklam]

Do­ğu­ma 3 ay ka­la dok­to­ru ta­ra­fın­dan sah­ne ya­sa­ğı ko­nu­lan Aka­lın, ade­ta bir ser­vet kay­bet­ti.

Yaz bo­yun­ca 50 kon­ser ve­ren ün­lü şar­kı­cı, 410 bin li­ra­ya an­laş­tı­ğı Av­ru­pa tur­ne­si­ni ip­tal et­ti.

Ar­dın­dan da Tür­kiye­’nin çe­şit­li şe­hir­le­rin­de ve­re­ce­ği top­lam 15 kon­se­re çı­ka­ma­ya­ca­ğı­nı açık­la­dı.

 

 

DEMET AKALIN 1.5 MİLYON LİRAYI GERİ ÇEVİRDİ! İŞTE DETAYLAR!

Aşağıdaki bağlantıdan Diziler instagram hesabını takibe alarak güncel dizi haberlerini instagram üzerinden de takip edebilirsiniz.

@diziler

üyeler ne diyor?

resim yok
:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat