Deniz Akkaya uzun süren sessizliğini yeni projelerle bozuyor!

Anne olduktan sonra sinema ve ekranlardan uzak kalan Deniz Akkaya, uzun süren sessizliğine iki tiyatro projesiyle son veriyor.

resim yok
10 Eylül 2013 - 12:15
Magazin

Anne olduktan sonra sinema ve ekranlardan uzak kalan Deniz Akkaya, uzun süren sessizliğine iki tiyatro projesiyle son veriyor.

 

YENİ PROJELERLE DÖNÜYOR

Da­ha ön­ce bir­çok kez ti­yat­ro oyu­nun­da rol alan ve baş­ta Ali Poy­ra­zoğ­lu ol­mak üzere us­ta ti­yat­ro­cu­la­rın tam not ver­di­ği De­niz Ak­ka­ya, iki ti­yat­ro oyu­nun­da bir­den yer ala­cak.

 

BİR YAZ GECESİ RÜYASI

Oyun­cu­la­rın 'er mey­da­nı­' ola­rak ta­bir et­ti­ği ti­yat­ro sah­ne­sin­de ken­di­si­ni is­pat­la­yan Ak­ka­ya­’nın yer ala­ca­ğı ilk pro­je, She­kas­pe­are'in ün­lü ese­ri 'Bir Yaz Ge­ce­si Rü­ya­sı­' ola­cak.

 

TITANIA

Ak­ka­ya, ço­cuk­la­ra özel ola­rak uyar­la­na­cak oyun­da Ama­zon kra­li­çe­si 'Ti­ta­ni­a'yı canlan­dı­ra­cak.

 

SENDE Mİ LEYLA

Öte yan­dan Ak­ka­ya ti­yat­ro­nun dua­yen isim­le­rin­den Gök­sel Kor­ta­y'ın yö­net­ti­ği 'Sen­de mi Ley­la­' oyu­nun­da da baş­rol oy­na­ya­cak.

 

''Tİ­YAT­ROY­LA HİÇ­BİR ŞEY KI­YAS­LA­NA­MA­Z''

Dört ya­şın­da­ki kı­zı Ay­şe­’nin de ti­yat­ro­ya il­gi­si ol­du­ğu­nu söy­le­yen Ak­ka­ya:

''Ço­cuk­la­ra ti­yat­ro sev­gi­si aşı­la­mak için emek har­cı­yo­rum. Ti­yat­ro, di­zi ya da si­ne­ma oyun­cu­lu­ğu­na ben­ze­mi­yor.

Si­ne­ma oyun­cu­lu­ğu çok da­ha pı­rıl­tı­lı ve ge­ri dö­nü­şü­mü çok hız­lı olan bir şey. Bir film­le Tür­ki­ye­’nin en bü­yük yıl­dı­zı ola­bi­lir­si­niz.

Ama ti­yat­ro se­yir­ci­si iz­le­mek için emek har­cı­yor. Yap­tık­la­rı şey çok da­ha kut­sal.  Ti­yat­ro sah­ne­sin­de ken­di­mi hu­zur­lu his­se­di­yo­rum.

Ti­yat­ro­yu yap­tı­ğı­mız hiç­bir ti­ca­ri iş­le kı­yas­la­ya­ma­yız. Ti­yat­ro ya­şam tar­zı ol­ma­lı­'' diye­rek ti­yat­ro­ya ver­di­ği de­ğe­ri açık­la­dı.

 

GÜN BOYU PROVA YAPIYOR

İki ti­yat­ro oyu­nu­nun pro­va­sını ay­nı an­da de­vam et­ti­ren De­niz Ak­ka­ya, me­sa­iye sa­bah 7’de baş­lı­yor.[reklam]

Ön­ce 'Bir Yaz Ge­ce­si Rü­ya­sı­'nın pro­va­la­rı­na ka­tı­lan gü­zel oyun­cu, ar­dın­dan da 'Sen­de mi Ley­la­' için sah­ne­ye çı­kı­yor.

Ak­ka­ya, 1 ay da­ha sü­re­cek pro­va­la­rın ar­dın­dan Ekim ayı so­nun­da iz­le­yi­ci kar­şı­sı­na çı­ka­cak.

 

HANGİ YAPIMLARDA ROL ALMIŞTI?

Akkaya'nın oyunculuk deneyimi yaşadığı yapımları hatırlayacak olursak;


Maskeli Beşler: Kıbrıs (2007)
Vizontele Tuuba (2003) (Deniz Kızı)
Okul (2003) (Alev)
Metro Palas (2004) (Yelda)
Şarkılar Seni Söyler (2003) (Ayten)
Yeşil Işık (2002)
Hemşerim (1997)
Ölümle Dans

 

 

OYUNCULUKTA İYİ OLMADIĞINI İTİRAF ETTİ! İŞTE DETAYLAR!

Aşağıdaki bağlantıdan Diziler instagram hesabını takibe alarak güncel dizi haberlerini instagram üzerinden de takip edebilirsiniz.

@diziler

üyeler ne diyor?

resim yok
:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat