Dizisi yayından kaldırılan oyunculara öğüt!

Dizileri kaldırıldığı için bunalıma giren oyunculara Oya Başar'dan öğüt!

resim yok
09 Ocak 2015 - 09:38
Magazin

Bakın ne yaptı?

Dizileri kaldırıldığı için bunalıma giren oyunculara Oya Başar'dan öğüt!


Oya Başar, saçları dökülen Perran Kutman ile intiharı düşünen Meltem Miraloğlu'nu ''Her dizi 500 bölüm sürecek diye bir kaide yok'' sözleriyle eleştirdi.

 

REYTİNG CANAVARINA İSYAN!

Di­zi­lerin art ar­da 'rey­ting ca­na­va­rı'nın kur­ba­nı ol­ma­sı oyun­cu­la­rı da is­yan et­tir­di.

 

PERRAN KUTMAN

Usta sanatçı Perran Kutman 'Ah Neriman' di­zi­si 4 bö­lüm so­nun­da ya­yın­dan kal­dı­rı­lın­ca üzün­tü­den saç­la­rı­nın dö­kül­dü­ğü­nü açık­la­dı.

 

MELTEM MİRALOĞLU

Mah­sun Kır­mı­zı­gü­l'ün keş­fet­ti­ği Meltem Miraloğlu ise di­zi­si (Adını Kalbime Yazdım) tut­ma­dı­ğı için bu­na­lı­ma gir­di­ği­ni in­ti­ha­rı dü­şün­dü­ğü­nü an­lat­tı.[reklam]

'SI­KIN­TI OLMAZ'

'Roman Havası' di­zi­si rey­ting kur­ba­nı olan Oya Başar ise mes­lek­taş­la­rı­nın ak­si­ne bu du­ru­mu ka­fa­sı­na tak­ma­dı­ğı­nı açık­la­dı.

Ba­şar;

''Di­zim ya­yın­dan kalk­tı di­ye üzül­mem, sı­kın­tı yap­mam. Böy­le du­rum­la­rı çok do­ğal kar­şı­lı­yo­rum. Bu ka­dar abart­ma­mak la­zım.

Gir­di­ği­niz iş­ 500 bö­lüm gi­de­cek di­ye bir kai­de yok. Bu­gün bu iş bi­ter, ya­rın baş­ka bir işe baş­lar­sın­'' diye konuştu.

 

'MEŞAKKATLİ YOL'

Genç oyun­cu­ya da öğüt ve­ren Ba­şar;

''A­ya­ğı­nı­zı yor­ga­nı­na gö­re uza­ta­cak­sı­nız. He­men bir an­da şöh­ret olun­maz. Her za­man da iş var di­ye bir şey yok.

Me­şak­kat­li bir yol­dur, bu yol­da yü­rür­ken dik­kat et­mek la­zım. Çok şey bek­le­me­ye­cek­si­niz'' dedi.

 

 

MELTEM MİRALOĞLU ÜNÜNE ÜN KATIYOR! DETAYLAR BURADA!

Aşağıdaki bağlantıdan Diziler instagram hesabını takibe alarak güncel dizi haberlerini instagram üzerinden de takip edebilirsiniz.

@diziler

üyeler ne diyor?

resim yok
:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat