resim yok
21 Nisan 2014 - 12:03
Magazin

Ekranların güzel yüzü Serenay Sarıkaya halinden gayet memnun!

Serenay Sarıkaya: ''Çalıştıkça mutlu oluyorum...''

Sarıkaya, dizi setlerindeki çalışma saatlerini eleştiren birçok meslektaşının aksine; ''Sette yoruluyorum ama ne kadar çalışırsam o kadar mutlu oluyorum'' dedi.

 

ÇARPICI AÇIKLAMALAR!

Son dö­nem­de rol al­dı­ğı di­zi­le­rin ya­nı sı­ra ün­lü mar­ka­la­rın ara­nı­lan reklam yü­zü olan Se­re­nay Sa­rı­ka­ya çar­pı­cı açık­la­ma­lar yap­tı.

 

HİÇ ŞİKAYETÇİ DEĞİL!

Üç se­zon yer al­dı­ğı La­le Dev­ri di­zi­sin­den ay­rıl­dık­tan son­ra bir sü­re di­zi­le­re ara ve­ren Sa­rı­ka­ya, bu ne­den­le yo­ğun­luk­tan hiç şi­ka­yet et­me­di­ği­ni söy­le­di.

Star TV'nin Cuma günlerine damga vuran The O.C. uyarlaması gençlik dizisi Med­Ce­zir'in yıl­dı­zı;

 

''YOĞUNLUĞU HER ZAMAN...''

''Ça­lış­ma­ya 8 ay ara ver­di­ğim için yo­ğun­lu­ğa aç ha­le gel­miş­tim. Ne ka­dar ça­lı­şır­sam o ka­dar mut­lu olan bir in­sa­nım.

Za­man za­man çe­kim­ler­den do­la­yı uy­ku­suz kal­dı­ğım olu­yor. Çün­kü haf­ta­nın 5 gü­nü ça­lı­şı­yo­rum.[reklam]

Ama hiç abart­mı­yo­rum, se­te çok mut­lu ve he­ye­can­lı gi­di­yo­rum. Yo­ğun­lu­ğu her za­man sev­mi­şim­di­r'' di­ye ko­nuş­tu.

 

''PO­PÜ­LER OL­MAK GÜ­ZEL''

Yo­ğun ça­lış­ma tem­po­sun­dan do­la­yı ça­lış­ma­dı­ğı gün­ler­de ken­di­ni yor­ma­ma­ya özen gös­ter­di­ği­ni di­le ge­ti­ren Sa­rı­ka­ya;

''İ­zin gün­le­rim­de be­ni yor­ma­ya­cak, yüz­me ve yo­ga gi­bi sa­kin spor­la­rı ter­cih edi­yo­rum.

Evim­de pi­la­tes to­pum, kum tor­ba­la­rım ve ağır­lık­la­rım var. On­lar­la ça­lış­mak be­ni ra­hat­la­tı­yo­r” şek­lin­de ko­nuş­tu.

 

''FEDAKARLIK...''

Po­pü­ler ol­ma­yı sev­di­ği­ni de söy­le­yen Sa­rı­ka­ya, ''Böy­le bir mes­le­ği seç­tiy­se­niz, ha­ya­tı­nız­da ba­zı fe­da­kar­lık­lar yap­ma­nız ge­re­ki­yo­r'' de­di.

 

 

SERENAY SARIKAYA 750 BİNİ İŞTE BÖYLE KAPTI! DETAYLAR!

Aşağıdaki bağlantıdan Diziler instagram hesabını takibe alarak güncel dizi haberlerini instagram üzerinden de takip edebilirsiniz.

@diziler

üyeler ne diyor?

resim yok
:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat