resim yok
07 Nisan 2014 - 10:39
Magazin

Albüm 1 aya hazır!

Türkan Şoray, önceki akşam Arnavutköy Eftelya Balıkçısı'nda dostlarıyla yemek yedi.


Çıkışta gazetecileri karşısında görünce şaşkınlığını gizlemeyen Sultan, ayaküstü soruları yanıtladı.

Şoray;

''Bacağımdan ameliyat geçirmiştim, rahatsızlığım halen devam ediyor. O yüzden yürümekte zorluk çekiyorum biraz'' dedi.

 

ALBÜM MÜJDESİ

Usta oyuncu, albüm müjdesini de verdi:

''Çok değil bir ay sonra tamamlanmış olacak; çok beğeneceksiniz, albümde sürpriz isimler, sürpriz şarkılar da var.''

 

YAĞMUR ÜNAL'I AĞIRLADI!

Yağmur Ünal, Türkan Şoray'la Pazar Kahvaltısı programına konuk oldu. Her pazar Fox TV'de yayınlanan ve geçen hafta Özcan Deniz'in konuk olduğu bölümüyle reyting rekoru kıran Türkan Şoray'la Pazar Kahvaltısı programının konuğu, Sultan'ın canından çok sevdiği biricik kızı Yağmur Ünal oldu.

Türk Si­ne­ma­sı'nın Sul­ta­n'ı ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nıp su­nu­lan Fox TV'de pazar sa­at 10.00'da ya­yın­la­nan Tür­kan Şo­ra­y'la Pa­zar Kahval­tı­sı prog­ra­mı en özel bö­lü­müy­le ek­ra­na ge­ldi.[reklam]

MUTLULUK GÖZYAŞLARI

Prog­ram­da Tür­kan Şo­ra­y'­ın kı­zı ol­ma­nın na­sıl bir duy­gu ol­du­ğu­nu an­la­tır­ken Sul­tan göz­yaş­la­rı­nı tu­ta­ma­dı. Di­ğer ko­nuk Fer­hat Gö­çer de ana kı­zın en özel duy­gu­sal an­la­rı­na ta­nık­lık eder­ken bir­bi­rin­den gü­zel üç şar­kı söy­le­di.

 

Al­büm ha­zır­lı­ğın­da olan Şo­ray, bü­yük bir sür­priz­le Gö­çe­r'in 'Yas­ta­yım' şar­kı­sı­na eş­lik ede­rek, bu muh­te­şem dü­et­le Sultan hay­ran­la­rı önün­de ilk kez şar­kı söy­le­di.

 

YAĞ­MU­R'UN BÜYÜK BA­ŞA­RI­SI

Koç Üni­ver­si­te­si­'n­den me­zun ol­duk­tan son­ra New Yor­k'ta med­ya da­lın­da mas­ter ya­pan Yağ­mur Ünal, İs­tan­bu­l'a dö­nün­ce de bir ya­pım şir­ke­ti kur­du. Ön­ce­lik­le bir TV fil­mi ya­pan Ünal, şim­di de yö­net­men­li­ği­ni an­ne­si Tür­kan Şo­ra­y'ın üst­le­ne­ce­ği uzun met­raj­lı bir fil­min ha­zır­lı­ğı için­de. Ne an­ne­sin­den ne de ba­ba­sın­dan hiç­bir yar­dım al­ma­dan kı­sa sü­re­de ken­di­ni ka­bul et­ti­ren Yağ­mur Ünal, an­ne­si­nin prog­ra­mın­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­la­rıy­la da dik­kat çek­ti.

 

 

ATA DEMİRER, TÜRKAN ŞORAY'I REDDETTİ! DETAYLAR BURADA!

Aşağıdaki bağlantıdan Diziler instagram hesabını takibe alarak güncel dizi haberlerini instagram üzerinden de takip edebilirsiniz.

@diziler

üyeler ne diyor?

resim yok
:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat

bizi takip edin