'Yılanların Öcü' başlamadan okunacak röportaj!

Ceyda Ateş, Hande Soral ve Cemal Toktaş; Fakir Baykurt'un ölümsüz eseri 'Yılanların Öcü' ile bu akşam Show TV ekranında.

resim yok
27 Ağustos 2014 - 15:02
Röportaj

Ceyda Ateş, Hande Soral ve Cemal Toktaş; Fakir Baykurt'un ölümsüz eseri 'Yılanların Öcü' ile bu akşam Show TV ekranında.

Fakir Baykurt'un kült romanı 'Yılanların Öcü', Koliba Film imzasıyla dizi olarak bu akşam Show TV ekranlarında. Başrolleri Ceyda Ateş, Hande Soral ve Cemal Toktaş'ın paylaştığı dizide; Ahmet Varlı, Rüçhan Çalışkur, Nail Kırmızıgül, Şebnem Dilligil ve Erden Alkan da rol alıyor.


Anadolu'nun keşfedilmemiş güzellikleriyle dolu ücra bir köyündeki insanların yaşamından kesitleri ve aşklarını anlatan 'Yılanların Öcü'nün Kapadokya'daki çekimlerinde başrol oyuncuları ile konuştuk.

'Yılanların Öcü'nde başrol oynama teklifi geldiğinde neler hissettiniz? Kitabı daha önce okumuş muydunuz ya da çevrilen iki filmi izlemiş miydiniz?

Hande Soral: Kitabı okumamıştım, filmleri de yıllar önce izlemiştim. Fakat Fakir Baykurt'un bu önemli eserinin dizi yapılıyor olması fikri çok heyecan vericiydi. Koliba Film Ata Türkoğlu ve Cemal Şan'la eskiden tanışırız. Bir araya geldiğimde 'Fatma' rolü için beni düşündüklerini söylediler ve görüşmelerimiz başladı. Bu ölümsüz eserin içinde olma fikri heyecan verici geldi.

Ceyda Ateş: Bu diziyi daha önce yapımcımız Ata Türkoğlu'yla konuşmuştuk. Bir sene öncesinden ''Ceyda böyle bir proje yapacağım senin de olmanı istiyorum'' dedi. O zaman ''Vakti gelince konuşuruz'' demiştik. Daha sonra projenin başlayacağını söyledi. Konuştuk, anlaştık. Kitabı daha önce okudum, ayrıca çekilen filmleri de izledim.

Cemal Toktaş: Türk edebiyatına damga vurmuş böyle bir eserin Cemal Şan ve Koliba Film tarafından yorumlanıyor olması beni çok sevindirdi.

Çekimler Kapadokya'nın muhteşem silüetinde yapılıyor. Bölgeyi gezme imkanı bulabildiniz mi?

H.S: Daha önce Kapadokya'ya birkaç kez gelip gezebilme imkanım olmuştu. Çekim için geldiğimden beri de fırsat buldukça daha önceden gezip beğendiğim yerlere gitmeye çalışıyorum.

C.A: Önceden de iş için Kapadokya'da iki ay kaldım. O yüzden her yerini biliyorum ve tekrar böyle güzel ve tarihi bir yerde bulunmaktan memnunum. Tarihi yerler hep ilgimi çekmiştir, keşif yapmayı severim.

C.T: Daha önce gelmemiştim. İlerleyen zamanlarda keşfetmeyi planlıyorum.

Kapadokya'da bölge halkı ya da burayı ziyarete gelen turistlerin tepkileri nasıl?

H.S: Kapadokya hem yerli hem de yabancı turistin çok ziyaret ettiği bir bölge. Özellikle yerli turistin setimize ilgisi büyük. Burada yaşayan halkınsa alışık olduğu bir durum setin varlığı.  Aynı zamanda kalabalık sahnelerimizde bize yardımcı oyunculuk yapan bölge halkı inanılmaz yetenekli.

C.A: Kapadokya halkı bizi çok seviyor, sürekli fotoğraf çektiriyorlar.

Şehir dışında ailenizden, dostlarınızdan uzakta dizi veya film çekimi zor oluyor mu? Özlüyor musunuz İstanbul'u, ailenizi, sevdiklerinizi?

H.S: Buraya gelmeden önce çok daha zor olacağını düşünüyordum fakat çalışmaya başladıktan sonra anladım ki şehir dışındayken tüm konsantrasyonunuz işiniz oluyor. İstanbul'un keşmekeşinden uzakta, sakin, trafiği olmayan bir yerde bulunmak ister istemez enerjinizi yükseltiyor. Ayrıca birkaç günlük boşluklarımda kaçıyorum İstanbul'a. Ama havaalanına indiğim anda bunalmaya başlıyorum. Ailem ve arkadaşlarım olmasa hiç gitmem herhalde.

C.A: Ben şehir dışında çalışmaya çok alışkınım. Sevgilimi, ailemi özlüyorum. Çekim olmadığı günler onları görmeye gidiyorum. Onun dışında da telefonla konuşuyoruz.[reklam]

'AMERiKA HAYALiM'

'Ka­ra Bay­ra­m'ın baş­ka bi­ri­ne 'Fat­ma­'ya aşık ol­du­ğu­nu öğ­re­ne­cek mi 'Za­hi­de­'?

Kim bi­lir; bel­ki öğ­re­nir, bel­ki öğ­ren­mez...

'Za­hi­de­' sev­di­ği­nin baş­ka bi­ri­ne aşık ol­du­ğu­nu öğ­re­nir­se siz­ce vaz­ge­çer mi bu de­li sev­da­dan?


Sev­da­sı­nın pe­şin­den gi­der ama ken­di­ni dü­şür­me­den, dik du­ra­rak, için­de ya­şa­ya­rak sa­bır­la bek­ler. Çün­kü aşk bek­le­mek­tir ve ge­nel­de es­ki aşk­la­ra ba­kın, ne zor­luk­lar çe­ke­rek yol aş­mış­lar. Za­hi­de­'de bu­nu için­de ya­şı­yor ta­bi­i ki baş­ka bir ka­dı­nı öğ­ren­mek yı­kı­cı olur.

Pe­ki siz ger­çek ya­şa­mı­nız­da aşık ol­du­ğu­nuz bi­ri­nin baş­ka bi­ri­ni sev­di­ği­ni öğ­re­nir­se­niz na­sıl bir ka­rar alır­sı­nız?

Ba­şı­ma hiç gel­me­di ama bü­yük ih­ti­mal­ yo­lu­ma ba­kar, yo­lu açık ol­sun de­rim.

Cey­da Ate­ş'in bir­kaç yıl içe­ri­sin­de yap­ma­yı plan­la­dı­ğı ça­lış­ma­lar, ger­çek­leş­tir­mek is­te­di­ği pro­je­ler ne­ler?

Her za­man bir plan ya­pı­yo­rum ama ya­rın ne olur bil­mem. Ka­fam­da yap­mak is­te­di­ğim çok şey var ve ya­pa­ca­ğı­ma ina­nı­yo­rum.

Ame­ri­ka­'ya yer­leş­me­yi dü­şün­dü­ğü­nüz konuşulmuştu. Yurt­ dı­şın­da bir film ve­ya di­zi­de rol al­mak is­ter mi­si­niz?

Evet, Ame­ri­ka­'ya eği­tim için gi­dip ge­li­yo­rum. Ora­da iş­ler yap­ma­yı dü­şü­nü­yo­rum. Gö­rüş­tü­ğüm ajans­lar, ko­nuş­tu­ğum ki­şi­ler var. Amerika çocukluk hayalim. İn­şal­lah bu­nu da ger­çek­leş­ti­re­ce­ğim.

 

CEMAL TOKTAŞ

'AŞIKLARI KiMSE DURDURAMAZ...'

'Kara Bayram'ı bir de sizden dinleyelim?

'Kara Bayram' anasının kuzusu. Yiğit, mert, gözü kara, saf bir Anadolu delikanlısı. Babasını kaybettiği için, küçük yaşta evin reisi olmuş. Askerden dönünce yeni, banyolu bir ev yapıp, kapıya bir traktör çekme hayali kurarken kara sevdaya tutuluyor.

'Kara Bayram', kara sevdası 'Fatma' ile kavuşabilecek mi? Bu evliliğe karşı çıkan annesini mi, hayatının aşkını mı tercih edecek?

Bayram için bu karar vermek çok zor olacak. Tabii ki Bayram gibi bir karakter anasını üzmeden kırmadan sevdasının peşinden gidecektir fakat karşısına ne gibi engeller çıkacak bende merakla bekliyorum.

Yeni evli olduğunuzu biliyoruz. Eşinizden uzakta, İstanbul'dan uzakta çekim zor olmuyor mu? İstanbul'u özlüyor musunuz?

Hayır, zor olmuyor. Eşim burada yanımda zaten.

 

HANDE SORAL

'BU DiZi BENiM iÇiN ÇOK ÖZEL'

Yıl­lar ön­ce da­ha ço­cuk­ken ay­rıl­dı­ğı kö­yü­ne dö­nüp am­ca­sı­nın ya­nı­na sı­ğın­mak zo­run­da ka­lan Fat­ma­ ve Ö­me­r'i bu­ra­da ne­ler bek­li­yor?

Ka­ra­taş Kö­yü­'n­den ay­rıl­dı­ğın­da Fat­ma­ da­ha kü­çü­cük bir ço­cuk­muş. Kar­de­şi Ö­me­r ha­yat­ta bi­le de­ğil­miş. Tek­rar o kö­ye dö­ne­rek ha­ya­ta tu­tun­ma ça­ba­la­rı ile baş­lı­yor hikaye... Am­ca­sı­nın kah­ya­lık yap­tı­ğı ko­nak ve köy­de­ki ya­şan­tı­la­rı­na ayak uy­dur­mak zo­run­da ka­lan Fat­ma­ ve Ö­me­r; bir yan­dan da am­ca­sı­nın eşi ve kı­zı ta­ra­fın­dan is­ten­miyor ve ev için­deki hu­zu­ru bo­zu­yor­lar.

Oyun­cu­luk ka­ri­ye­ri­ni­ze kı­sa sü­re­de bir­çok di­zi ve film sığ­dır­dı­nız. 'Yı­lan­la­rın Öcü­' bun­lar ara­sın­da si­zin için ne an­lam ifa­de edi­yor?

'Yı­lan­la­rın Öcü­' di­zi­siy­le ilk de­fa bir Ana­do­lu hi­ka­ye­sin­de yer alı­yo­rum. Hem oyun­cu­luk se­rü­ve­nim adı­na hem de ka­ri­ye­rim adı­na özel bir yer­de.

 

 

'YILANLARIN ÖCÜ' 1. BÖLÜM 2. FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

üyeler ne diyor?

resim yok

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız..

:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat

facebook yorumları