Bergüzar Korel'in evine asla sokmadığı şey ne?

Ber­gü­zar Ko­rel, sağ­lık­lı ya­şam tar­zıy­la dik­kat çe­ki­yor.

resim yok
04 Eylül 2014 - 12:26
Magazin

Bergüzar Korel evine asla hazır gıda sokmuyor!

Bergüzar Korel evine hazır gıda sokmuyor.

Ünlü oyuncu, oğlu Ali için yaptığı ev yapımı fındık fıstık ezmelerini yakın dostlarına da dağıtmaya başladı.

 

SAĞLIKLI BESLENMEYE DİKKAT EDİYOR

Bergüzar Korel, sağ­lık­lı ya­şam tar­zıy­la dik­kat çe­ki­yor.


Sa­de­ce ken­di­si­nin de­ğil eşi Halit Ergenç ve 4 ya­şın­da­ki oğ­lu Ali'nin de  bes­len­me­si­ne özen gös­te­ren Ko­rel, ha­zır gı­da­lar ye­ri­ne or­ga­nik ürün­le­ri ter­cih edi­yor.

 

İTİNAYLA ORGANİK FINDIK FISTIK EZMESİ YAPILIR

Fe­ri­köy Or­ga­nik Pa­za­rı­'n­dan alış­ve­riş ya­pan ün­lü oyun­cu, ay­nı za­man­da oğ­lu için ev­de atış­tır­ma­lık cips ve fın­dık fıs­tık ez­me­si de ya­pı­yor.[reklam]

YAKIN DOSTLARINA...

Eşi ve oğ­lu­nun ya­nı sı­ra çev­re­sin­de­ki­le­ri or­ga­nik bes­len­me­ye yö­nelt­me­ye ça­lı­şan Ko­rel, yap­tı­ğı fın­dık fıs­tık ez­me­le­ri­ni ya­kın dost­la­rı­na he­di­ye edi­yor.

Yap­tı­ğı fın­dık ez­me­le­ri­nin fo­toğ­raf­la­rı­nı ta­kip­çi­le­riy­le pay­la­şan Ko­rel;

''E­şe dos­ta iti­nay­la or­ga­nik fın­dık fıs­tık ez­me­si ya­pı­lır, 'lo­ve­' ka­va­no­zu­na ko­nu­lur, he­di­ye edi­li­r'' no­tu düş­tü.

 

''TAKİPÇİLERİM DE...''

Ko­rel;

''Ken­dim ve ai­lem için yap­tı­ğım sağ­lık­lı se­çim­ler­den ta­kip­çi­le­rim de fay­da­lan­sın is­te­dim'' de­di.

 

 

BERGÜZAR KOREL'İN FORMUNUN SIRRI ORTAYA ÇIKTI!

üyeler ne diyor?

resim yok

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız..

:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat

facebook yorumları