Ceyda Düvenci yoğun tempoya neden katlandığını açıkladı!

Ceyda Düvenci: ''Artık kızım için çalışıyorum...''

resim yok
26 Eylül 2014 - 10:27
Magazin

Ceyda Düvenci: ''Artık kızım için çalışıyorum...''

Ceyda Düvenci, dizi setlerindeki yoğun çalışma saatleri karşısında şikayetçi olmadığını söyledi.

Ünlü oyuncu, ''Yorulmuyorum çünkü artık kızım için çalışıyorum'' dedi.

 

ARTIK ŞİKAYET ETMİYOR!

Bir­çok oyun­cu di­zi set­le­rin­de­ki aşı­rı ça­lış­ma sa­at­le­rin­den dert ya­nar­ken ün­lü oyun­cu Ceyda Düvenci şi­ka­yet­çi ol­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti.

 

''KIZIM İÇİN...''

Geç­ti­ği­miz se­zon haf­ta­nın beş gü­nü sa­bah prog­ra­mı su­nan ar­dın­dan da rol al­dı­ğı di­zi se­ti­ne koş­tu­ran Dü­ven­ci;

''10 ay bo­yun­ca sa­bah 6'dan ge­ce 12'ye ka­dar ça­lış­tım. 18 sa­at ça­lış­ma­ma rağ­men hiç yo­rul­ma­dım çün­kü ar­tık kı­zım için ça­lı­şı­yo­ru­m'' de­di.[reklam]

Ye­ni se­zon­da sa­de­ce bir di­zi pro­je­sin­de yer ala­ca­ğı­nı söy­le­yen ün­lü oyun­cu;

''Kı­zı­ma va­kit ayı­ra­ca­ğı­m'' diy­e ko­nuş­tu. 

 

ATIŞ DER­Sİ ALI­YOR

Ye­ni bir di­ziyle hay­ran­la­rı­nın kar­şı­sı­na çık­ma­ya ha­zır­la­nan Dü­ven­ci, hırs­lı bir po­li­si can­lan­dı­ra­ca­ğı­nı açık­la­dı.

Ro­lü­ne ha­zır­lık sü­re­ci­ni an­la­tan Dü­ven­ci;

''Po­lis­le­ri in­ce­li­yo­rum. Po­li­go­na gi­dip atış eği­ti­mi alı­yo­ru­m'' de­di.

 

 

CEYDA DÜVENCİ'NİN YENİ DİZİSİ 'AŞKIN KANUNU'NDAN İLK FRAGMAN!

üyeler ne diyor?

resim yok

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız..

:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat

facebook yorumları