Mahsun Kırmızıgül, Türkiye'nin yeni Hürrem'ini buldu!

Mahsun Kırmızıgül: ''Türkiye'nin yeni Hürrem'i Damla Aslanalp''

resim yok
23 Haziran 2014 - 13:23
Magazin

Mahsun Kırmızıgül: ''Türkiye'nin yeni Hürrem'i Damla Aslanalp''

Ye­ni pro­je­sinin başrolü için Al­man­ya'da oyuncu arayışına giren Mahsun Kırmızıgül, 130 kız arasından Dam­la As­la­nalp'i seç­ti.

Sanatçı, "Bu kız­da Mer­yem Uzer­li ha­va­sı var" de­di.

 

YENİ PROJE YOLDA!

Yö­net­men­li­ği­ni yap­tı­ğı si­ne­ma fil­mi ve te­le­viz­yon di­zi­le­riy­le ses ge­ti­ren Mahsun Kırmızıgül ye­ni pro­je­si için kol­la­rı sı­va­dı.

 

ALMANYA'DA BULDU

Kır­mı­zı­gül, ko­me­di tar­zın­da­ki ye­ni pro­je­si 'Mar­din İşi'nin yıl­dı­zı­nı Al­man­ya­'da bul­du.

Al­man­ya­'da bir­çok ajans­la gö­rü­şen Kır­mı­zı­gül, 'Mar­din İşi'nin baş­ro­lü için 130 genç kız ara­sın­dan, geç­ti­ği­miz yıl dü­zen­le­nen 'Miss Tur­ku­az' ya­rış­ma­sın­da üçün­cü olan 24 ya­şın­da­ki Damla Aslanalp'i seçti.

OYUN­CU­SU­NA ÇOK GÜ­VE­Nİ­YOR

As­la­nalp'e çok gü­ve­nen Kır­mı­zı­gül, Tür­ki­ye'nin ye­ni Hür­rem'ini bul­du­ğu­na ina­nı­yor.[reklam]

Oyun­cu­su­nu, Al­man­ya'dan ge­le­rek Hür­rem ro­lüy­le bü­yük be­ğe­ni ka­za­nan Mer­yem Uzer­li'ye ben­ze­ten sa­nat­çı, çev­re­sin­de­ki­le­re;

''Bu kız­da Meryem Uzerli ha­va­sı var. Tür­ki­ye­'nin ye­ni Hür­re­m'i ola­ca­k'' di­yor.

 

BiR Di­Zi YA­SAK

Kırmızıgül, ilk kez kamera karşısına geçecek olan As­la­nalp'e oyun­cu­luk ders­le­ri al­dır­ma­ya baş­la­dı.

Yeni gözdesine ko­nuş­ma ya­sa­ğı da ge­ti­ren sanatçı, genç yıl­dı­zın sos­yal med­ya he­sap­la­rı­nı da ka­pat­tır­dı.

Aslanalp'e dizide İlker Aksum ve Murat Eker eşlik edecek.

 

 

MAHSUN KIRMIZIGÜL'ÜN KEŞFİ! DETAYLAR BURADA!

üyeler ne diyor?

resim yok

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız..

:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat

facebook yorumları