Meryem Uzerli ne yapsa ondan vazgeçemiyor!

Meryem Uzerli'nin en büyük zaafı baklava!

resim yok
11 Haziran 2014 - 14:04
Magazin

Meryem Uzerli'nin en büyük zaafı baklava!

Şubat ayında anne olan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, hamilelik döneminde aldığı 15 kiloyu bisiklete binerek verdi.

Beslenmesine son derece dikkat etmesine rağmen baklavaya karşı zaafı olan Uzerli, İstanbul'dan Berlin'e glutensiz baklava getirtiyor.

 

FAZLA KİLOLARINDAN KURTULDU

Geç­ti­ği­miz yıl 'tü­ken­miş­lik sendro­mu­'na ya­ka­la­na­rak ül­ke­si Al­man­ya­'ya dö­nen Mer­yem Uzer­li, Şu­bat ayın­da kı­zı  La­ra­'yı dün­ya­ya ge­ti­re­rek an­ne ol­du.

Ha­mi­le­li­ği sı­ra­sın­da yak­la­şık 15 ki­lo alan Uzer­li, kı­sa sü­re­de faz­la ki­lo­la­rın­dan kur­tul­du.

 

SIRRI...

Gü­zel oyun­cu­nun sır­rı ise sağlıklı beslenmenin yanında bisiklete binmek.

Yaşamını sürdürdüğü Berlin'de her gün birkaç saat bisiklete binen Uzerli, bu sayede hamilelik kilolarından kurtuldu. 

 

ANCAK ONDAN VAZGEÇEMİYOR

Bi­sik­le­tin ya­nı sı­ra sağ­lık­lı bes­len­me­ye de dik­kat eden Uzer­li­'nin tek vaz­ge­çil­me­zi ise tat­lı.[reklam]

GLU­TEN ALER­Jİ­Sİ VAR

Özel­lik­le de Tür­ki­ye­'de bu­lun­du­ğu dö­nem­de ye­di­ği bak­la­va­ya çok düş­kün olan ün­lü oyun­cu, Ber­li­n'e İs­tan­bu­l'dan bak­la­va si­pa­ri­şi ve­ri­yor.

Çöl­yak has­ta­sı ol­du­ğu için glu­te­ne aler­ji­si olan Uzer­li, İs­tan­bu­l'­dan özel ola­rak gön­de­ri­len glu­ten­siz un­la ya­pıl­mış bak­la­va yi­yor.

 

ESKİSİNDEN FİT DURUMDA

Tat­lı kri­zi­ne gir­di­ği dö­nem­ler­de bi­sik­le­te bin­me sü­re­si­ni uza­tan Uzer­li, es­ki­sin­den da­ha fit bir gö­rü­nü­me ka­vuş­ma­yı ba­şar­dı.

 

 

TİMUR SAVCI, MERYEM UZERLİ İLE YENİDEN ÇALIŞACAK MI?

üyeler ne diyor?

resim yok

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız..

:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat

facebook yorumları