Tatilde hangi ünlü nerede olacak?

Kış se­zo­nu bo­yun­ca set­ler­de ge­ce gün­düz ça­lı­şan oyuncular, di­zi­le­rin bir­bi­ri ar­dı­na fi­nal yap­ma­sıy­la bir­lik­te tatil için bavullarını hazırladı.

resim yok
14 Haziran 2014 - 12:27
Magazin

Serenay Sarıkaya ABD'ye gidiyor!

Kış se­zo­nu bo­yun­ca set­ler­de ge­ce gün­düz ça­lı­şan oyuncular, di­zi­le­rin bir­bi­ri ar­dı­na fi­nal yap­ma­sıy­la bir­lik­te tatil için bavullarını hazırladı.


Ünlü isimler her yıl olduğu gibi bu yaz da yurtdışını tercih etti.

Ki­mi sa­de­ce ge­ze­cek ve din­le­ne­cek, ki­mileri de oyun­cu­lu­ğu­nu ge­liş­tir­mek için eği­tim ala­cak.

 

FARAH ZEYNEP ABDULLAH

Kurt Se­yit ve Şu­ra­'nın se­vi­len oyun­cu­su Fa­rah Zey­nep Abdullah, yaz ta­ti­li­ni İn­gil­te­re'de ya­şa­yan ai­le­si­nin ya­nın­da ge­çi­re­cek.

 

BEREN SAAT

Ba­şa­rı­lı oyun­cu ta­ti­li­ni ev­li­lik ha­zır­lık­la­rı yap­tı­ğı ni­şan­lı­sı Ke­nan Do­ğu­lu ile bir­lik­te Ame­ri­ka­'da ge­çi­re­cek.

 

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

Ünlü oyuncu di­zi­si­nin se­zon fi­na­li yap­ma­sıy­la bir­lik­te eşi ve ço­cuk­la­rıy­la Bod­ru­m'a gitti.

Tuba Bü­yü­küs­tün, ye­ni se­zon çe­kim­le­ri baş­la­ma­dan ön­ce ailesiyle Fran­sa­'da göz­ler­den uzak bir ta­til yapacak.

 

ÇAĞATAY ULUSOY

Çağatay Ulusoy'un tatil için tercihi Meksika… Daha önce Avrupa'da birçok ülkeyi gezen ancak Meksika'yı küçüklüğünden bu yana merak eden genç oyuncu, ikinci tatilini de  Los Angeles'ta yapacak.[reklam]

SERENAY SARIKAYA

Ça­ğa­tay Ulu­so­y'un rol ar­ka­da­şı Se­re­nay Sa­rı­ka­ya yaz ta­ti­li­ni Ame­ri­ka­'da oyun­cu­luk eği­ti­mi ala­rak ge­çi­re­cek. Los An­ge­le­s'­a gi­de­cek olan Sarıkaya, ken­di­ni ge­liş­tir­mek için work­sho­p'la­ra ka­tı­la­bi­le­cek­le­ri­ni araş­tı­ra­cak.

 

BERGÜZAR KOREL-HALİT ERGENÇ

Ber­gü­zar Ko­rel ve Ha­lit Er­genç, se­zo­nun bitmesiye soluğu Çeş­me­'de alacak. Çift, ar­dın­dan İn­gil­te­re­'ye gi­de­cek.Ko­rel, Lon­dra'da oyunculuk üzerine work-sho­p'la­ra ka­tı­la­cak.

 

MELTEM CUMBUL

Bir dö­nem Ame­ri­ka­'da ya­şa­yan Mel­tem Cum­bul, yo­ğun ge­çen 'Muh­te­şem Yüz­yı­l'ın yor­gun­lu­ğu­nu Los An­ge­le­s'ta ata­cak.

 

 

SERENAY SARIKAYA O 25 SORUYA NASIL CEVAP VERDİ?

üyeler ne diyor?

resim yok

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız..

:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat

facebook yorumları