Ünlü dizi oyuncuları ekrana küstü! Neden mi?

Ünlü dizi oyuncuları ekrana küstü! Neden mi?

resim yok
12 Kasım 2014 - 10:54
Magazin

Ünlü oyuncular ekrana küstü!..

Dizileri yeterli reyting alamadığı için yayından kaldırılan ünlü oyuncular, uzun bir süre dizilere ara verdi.


Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un ardından Fahriye Evcen, Farah Zeynep Abdullah ve Ayça Bingöl de 2015 Eylül sezonuna kadar ekranda yok.

 

ART ARDA ARA VERME KARARLARI

Bugün Gazetesi'nden Gülden Avuç'un haberine göre bü­yük bir hay­ran kit­le­si­ne sa­hip olan ve da­ha ön­ce yap­tık­la­rı iş­ler­de ba­şa­rı ya­ka­la­yan oyun­cu­lar, ay­nı il­gi­yi ye­ni di­zi­le­rin­de gö­re­me­yin­ce art ar­da ara ver­me ka­ra­rı al­dı.

 

BEREN SAAT VE KIVANÇ TATLITUĞ'DAN SONRA...

Bu ka­ra­rı ilk alan İn­ti­kam di­zi­siy­le ha­yal kı­rık­lı­ğı ya­şa­yan Beren Saat ol­muş­tu.

Sa­at'­in ar­dın­dan Kıvanç Tatlıtuğ da bir sü­re di­zi yap­ma­ma ka­ra­rı al­dı.

 

YÜ­ZÜ­NÜ ES­KİT­MEK İS­TE­Mİ­YOR

İki haf­ta son­ra fi­nal ya­pa­cak olan Kurt Se­yit ve Şu­ra­'nın iki oyun­cu­su Fahriye Evcen ve Farah Zeynep Abdullah'ın da ek­ra­na ara ver­me ka­ra­rı al­dı­ğı öğ­re­nil­di.[reklam]

Bü­yük umut­lar­la baş­la­dı­ğı Kurt Se­yit ve Şu­ra­'da um­du­ğu­nu bu­la­ma­yan Ab­dul­lah, yü­zü­nün es­ki­me­si­ni is­te­me­di­ği için ye­ni se­zo­na ka­dar si­ne­ma­ya ağır­lık ve­re­cek.

 

MO­RA­Lİ BO­ZUL­DU

Ayça Bingöl 'Öy­le Bir Ge­çer Za­man ki­'de­ki ba­şa­rı­sı­nı ye­ni di­zi­si 'Be­nim Adım Gül­te­pe­'de ya­ka­la­ya­ma­dı. Di­zi­nin bek­len­me­dik bir şe­kil­de ya­yın­dan kal­dı­rıl­ma­sı, Bin­gö­l'ün mo­ra­li­ni boz­du.

Şu an­da de­vam eden bir­çok di­zi­ye ka­tıl­ma­sı için tek­lif alan Bin­göl, Ey­lül ayı­na ka­dar ye­ni bir pro­je­de yer al­mak is­te­mi­yor.

 

YAPRAK DÖKÜMÜ'NDEN SONRA TUTUNAMADI

Yaprak Dökümü'nün ardından televizyonda başladığı işlerde başarılı olamayan Fahriye Evcen de rol arkadaşları Tatlıtuğ ve Farah Zeynep gibi şimdilik gelen dizi tekliflerini reddediyor.

 

 

FARAH ZEYNEP ABDULLAH'IN ŞARKISI REKOR KIRIYOR! DETAYLAR BURADA!

üyeler ne diyor?

resim yok

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız..

:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat

facebook yorumları