Ünlü isim dizilerde neden oynamadığını açıkladı!

Deniz Akkaya dizilerde neden oynamadığını açıkladı!

resim yok
30 Ağustos 2014 - 09:57
Magazin

Deniz Akkaya dizilerde neden oynamadığını açıkladı!

Mankenliği bıraktıktan sonra tiyatroya yönelen Deniz Akkaya, neden dizilerde rol almadığıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı.


Akkaya, ''Uyku benim için çok önemli, o nedenle seçici davranıyorum'' dedi.

 

'SEÇİCİ DAVRANIYORUM'

De­niz Ak­ka­ya, bir­çok mes­lek­ta­şı gi­bi pod­yum­la­rı bı­rak­tık­tan son­ra di­zi ye­ri­ne ti­yat­ro oyun­cu­lu­ğu­nu ter­cih et­ti. Bu­gü­ne ka­dar bir­çok di­zi­den tek­lif alan Ak­ka­ya, bu ko­nu­da se­çi­ci dav­ran­dı­ğı­nı söy­le­di.

Ak­ka­ya, ''Be­nim için uy­ku önem­li bir so­run. Uy­ku­ma çok düş­kü­nüm. Bu yüzden ge­len di­zi tekliflerinin kabul etmiyorum. Geçenlerde bir sit-com tek­li­fi gel­di. 'Çe­kim ya­pı­la­cak ye­ri an­cak ge­ce ve­re­bi­li­yor­lar.

 

'KO­ME­Dİ OY­NA­MAK İS­TE­RİM'

Ak­şam 10'dan sa­ba­ha ka­dar ça­lı­şa­ca­ğı­z' de­di­ler. Ben ya­pa­mam de­di­m'' di­ye ko­nuş­tu.[reklam]

De­niz Ak­ka­ya, ''Ko­me­di oy­na­mak is­ti­yo­rum. Ülkemizdeki di­zi­ler­de çok tu­tu­lan bir tarz de­ğil. Biz dram se­vi­yo­ruz ama iyi bir ko­me­di de yer al­mak is­te­ri­m'' dedi.

 

'KIZIMIN GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Bir yan­dan 5 ya­şı­na ge­len kı­zı Ay­şe­'ye de za­man ayır­mak is­te­di­ği­ni di­le ge­ti­ren De­niz Ak­ka­ya;

''Di­zi­ler he­men baş­la­yıp bi­ti­yor. Çok iyi bir ya­pım­cı ol­ma­dı­ğı sü­re­ce te­le­viz­yo­na iş yap­mak is­te­mi­yo­rum. İyi bir yapımcı ve iyi oyun­cu­lar­la do­nan­mış bir iş­te bir kö­şe tu­ta­bi­lmek be­nim için da­ha önem­li.

Kı­zı­ma za­man ayır­mak için iş se­çe­bi­li­rim ama işin bir de mad­di bo­yu­tu var.

An­cak ço­cu­ğu­mun ge­le­ce­ği adı­na, uzun va­de­li ola­ca­ğın­dan emin ol­du­ğum bir iş ge­lir­se ça­lış­ma sa­at­le­ri­ne bak­ma­m'' de­di.

 

 

DENİZ AKKAYA'DAN ŞAŞIRTAN CEVAPLAR! İŞTE DETAYLAR!

üyeler ne diyor?

resim yok

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız..

:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat

facebook yorumları