Ünlü isim dizilerde neden oynamadığını açıkladı!

Deniz Akkaya dizilerde neden oynamadığını açıkladı!

Ünlü isim dizilerde neden oynamadığını açıkladı!
resim yok Editör paylaştı
30 Ağustos 2014
Magazin

Deniz Akkaya dizilerde neden oynamadığını açıkladı!

Mankenliği bıraktıktan sonra tiyatroya yönelen Deniz Akkaya, neden dizilerde rol almadığıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı.


Akkaya, ''Uyku benim için çok önemli, o nedenle seçici davranıyorum'' dedi.

 

'SEÇİCİ DAVRANIYORUM'

De­niz Ak­ka­ya, bir­çok mes­lek­ta­şı gi­bi pod­yum­la­rı bı­rak­tık­tan son­ra di­zi ye­ri­ne ti­yat­ro oyun­cu­lu­ğu­nu ter­cih et­ti. Bu­gü­ne ka­dar bir­çok di­zi­den tek­lif alan Ak­ka­ya, bu ko­nu­da se­çi­ci dav­ran­dı­ğı­nı söy­le­di.

Ak­ka­ya, ''Be­nim için uy­ku önem­li bir so­run. Uy­ku­ma çok düş­kü­nüm. Bu yüzden ge­len di­zi tekliflerinin kabul etmiyorum. Geçenlerde bir sit-com tek­li­fi gel­di. 'Çe­kim ya­pı­la­cak ye­ri an­cak ge­ce ve­re­bi­li­yor­lar.

 

'KO­ME­Dİ OY­NA­MAK İS­TE­RİM'

Ak­şam 10'dan sa­ba­ha ka­dar ça­lı­şa­ca­ğı­z' de­di­ler. Ben ya­pa­mam de­di­m'' di­ye ko­nuş­tu.[reklam]

De­niz Ak­ka­ya, ''Ko­me­di oy­na­mak is­ti­yo­rum. Ülkemizdeki di­zi­ler­de çok tu­tu­lan bir tarz de­ğil. Biz dram se­vi­yo­ruz ama iyi bir ko­me­di de yer al­mak is­te­ri­m'' dedi.

 

'KIZIMIN GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Bir yan­dan 5 ya­şı­na ge­len kı­zı Ay­şe­'ye de za­man ayır­mak is­te­di­ği­ni di­le ge­ti­ren De­niz Ak­ka­ya;

''Di­zi­ler he­men baş­la­yıp bi­ti­yor. Çok iyi bir ya­pım­cı ol­ma­dı­ğı sü­re­ce te­le­viz­yo­na iş yap­mak is­te­mi­yo­rum. İyi bir yapımcı ve iyi oyun­cu­lar­la do­nan­mış bir iş­te bir kö­şe tu­ta­bi­lmek be­nim için da­ha önem­li.

Kı­zı­ma za­man ayır­mak için iş se­çe­bi­li­rim ama işin bir de mad­di bo­yu­tu var.

An­cak ço­cu­ğu­mun ge­le­ce­ği adı­na, uzun va­de­li ola­ca­ğın­dan emin ol­du­ğum bir iş ge­lir­se ça­lış­ma sa­at­le­ri­ne bak­ma­m'' de­di.

 

 

DENİZ AKKAYA'DAN ŞAŞIRTAN CEVAPLAR! İŞTE DETAYLAR!

Kaynak: Bugün

facebook yorumları

haber yorumları

resim yok
Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız..
:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat