Ünlü isimler Türk kahvesiyle nasıl formda kalıyor?

Ünlülerin formlarının sırrı Türk Kahvesi!

resim yok
27 Mayıs 2014 - 11:02
Magazin

Ünlülerin formlarının sırrı Türk kahvesi!


Ebru Şallı, Demet Akalın ve Melike Öcalan her daim formda kalmalarının sırrını açıkladı.

 

Üç ünlü milletçe çok sevdiğimiz Türk kahvesiyle form tutuyor.

 

HAMİLELİK KİLOLARINI VERİYOR

Yak­la­şık üç ay ön­ce kı­zı Hi­ra­'yı dün­ya­ya ge­ti­ren De­met Aka­lın, ha­mi­le­lik dö­ne­min­de al­dı­ğı 31 ki­lo­yu kı­sa za­man­da ver­me­yi ba­şar­dı.

 

Ün­lü şar­kı­cı, es­ki for­mu­na ka­vuş­ma­sı­nı Türk kah­ve­sine borçlu ol­du­ğu­nu söy­le­di.

 

Aka­lın şöy­le ko­nuş­tu: ''Bo­ğa bur­cu ol­du­ğum için çok faz­la yi­yen bir ka­dı­nım. Be­ni kur­ta­ran Türk kah­ve­si ol­du. Her gün en az 5 fin­can Türk kah­ve­si içi­yo­rum. Kah­ve tok tu­tu­yor. Bir gün sı­vı di­ye­ti ya­pı­yor­sam er­te­si gün pro­te­in di­ye­ti ya­pı­yo­rum.''

 

YAĞ­LA­RI YA­KI­YOR

Ün­lü man­ken ve su­nu­cu Eb­ru Şal­lı da tıp­kı Aka­lın gi­bi form tut­ma yön­tem­le­rin­den bi­ri­nin Türk kah­ve­si ol­du­ğu­nu açık­la­dı.

 

Her sa­bah grey­furt su­yu iç­ti­ği­ni de be­lir­ten Şal­lı, ''Türk kah­ve­si me­ta­bo­liz­ma­yı hız­lan­dı­rı­yor. Bu sa­ye­de vü­cu­dun yağ yak­ma­sı ko­lay­la­şı­yo­r'' de­di.[reklam]

''HER GÜN 5 FİNCAN İÇİYORUM''

Yemek yemenin kendisi için büyük bir zevk olduğunu dile getiren oyuncu Melike Öcalan, günde 5 fincan Türk kahvesiyle formda kaldığını söyledi.

 

Öcalan, ''Kendim için seremoni yapar gibi sofralar kuruyorum. Bir yanım Arnavut diğer yanım da Boşnak olduğu için hamur işini de çok seviyorum. Türk kahvesi kendimi frenlememde çok yardımcı oluyor. Günde 5 fincan Türk kahvesi içiyorum. Beni acayip tok tutuyor'' dedi.

 

SURVIVOR'A GİDECEK KADAR BİTMEDİM''

Sı­kı bir Sur­vi­vor iz­le­yi­ci­si olan De­met Aka­lın, Sur­vi­vo­r'­a tek­lif gel­se git­me­yi dü­şün­me­di­ği­ni açık­la­dı. Ka­nal­tür­k'te ya­yın­la­nan 2. Say­fa prog­ra­mın­da dün sa­bah ko­nu­şan Aka­lın; ''O­ra­da hep po­li­ti­ka yap­man ve  kav­ga­cı ol­mak la­zım. Ben o ka­dar aç ka­lıp, po­zi­tif ola­mam. Be­ni aç bı­ra­kır­san de­li­ri­rim. Ay­rı­ca Sur­vi­vo­r'a gi­de­cek ka­dar bit­me­di­m'' de­di.

 

 

ÜNLÜ İSİMLERİN YENİ GÜZELLİK İKSİRİ! DEETAYLAR BURADA!

üyeler ne diyor?

resim yok

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız..

:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat

facebook yorumları