Ünlü oyuncu şarkıcılığa soyunuyor!

Do­ğa Rut­kay şar­kı­cı olu­yor. Se­si­ne gü­ve­nen ve bir sü­re­dir al­büm çı­kar­mak için plan­lar ya­pan ün­lü oyun­cu, Yon­ca Ev­ci­mi­k'in ka­pı­sı­nı çal­dı.

resim yok
21 Haziran 2014 - 11:56
Magazin

Şarkıcılığa soyunan Doğa Rutkay'a Yonca Evcimik'ten destek!

Doğa Rutkay da albümlü oyuncular kervanına katılıyor.

Şarkıcılığa merak salan ünlü oyuncu, pop müziğin fenomen ismi Yonca Evcimik'in desteğini aldı

 

O DA ALBÜM ÇIKARIYOR!

Doğa Rutkay şar­kı­cı olu­yor. Se­si­ne gü­ve­nen ve bir sü­re­dir al­büm çı­kar­mak için plan­lar ya­pan ün­lü oyun­cu Yonca Evcimik'in ka­pı­sı­nı çal­dı.

Rut­kay, ün­lü şar­kı­cı­ya;

''Sen elim­den tu­tar­san al­büm yap­mak is­ti­yo­rum. Ca­hil ce­sa­re­tiy­le bu­nu yap­mak is­te­me­m'' de­yip tek­lif­te bu­lun­du.

90'lı yıl­lar­da bir­çok il­ke im­za atan Ev­ci­mik de Rut­ka­y'a des­tek ol­du.

 

SESİNİ DİNLEDİ VE NE DEDİ?

Se­si­ni din­le­yip be­ğe­nen Yon­ci­mik;

''Do­ğa­'nın ken­di­si­ne has gü­zel bir se­si var. Onun elin­den se­ve se­ve tu­ta­rım. An­cak bu işi cid­di­ye alıp za­man ayır­ma­sı la­zı­m'' de­di.[reklam]

03 EYLÜL'DE EVLENİYOR 

Öte yan­dan Doğa Rutkay, te­le­viz­yon­cu Ke­rim­can Ka­mal ile ev­li­lik ka­ra­rı al­dı.

Çift, 03 Ey­lü­l tarihinde nikah masasına oturacak.

 

''YAKIŞANI YAPTIK''

Yon­ca Ev­ci­mik, mü­zik sek­tö­rü­nün zor gün­ler ya­şa­dı­ğı şu dö­nem­de bir­çok mes­lek­ta­şı­nın ak­si­ne sing­le yap­mak ye­ri­ne al­büm çı­kar­ta­rak far­kı­nı or­ta­ya koy­du.

15. is­mi­ni ver­di­ği al­bü­müy­le iddialı olan Ev­ci­mik, ''Ya­kı­şa­nı yap­tık'' dedi.

 

 

DOĞA RUTKAY BİR HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİDİ! DETAYLAR BURADA!

üyeler ne diyor?

resim yok

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız..

:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat

facebook yorumları