Ünlü oyuncu şarkıcılığa soyunuyor!

Do­ğa Rut­kay şar­kı­cı olu­yor. Se­si­ne gü­ve­nen ve bir sü­re­dir al­büm çı­kar­mak için plan­lar ya­pan ün­lü oyun­cu, Yon­ca Ev­ci­mi­k'in ka­pı­sı­nı çal­dı.

Ünlü oyuncu şarkıcılığa soyunuyor!
resim yok Editör paylaştı
21 Haziran 2014
Magazin

Şarkıcılığa soyunan Doğa Rutkay'a Yonca Evcimik'ten destek!

Doğa Rutkay da albümlü oyuncular kervanına katılıyor.

Şarkıcılığa merak salan ünlü oyuncu, pop müziğin fenomen ismi Yonca Evcimik'in desteğini aldı

 

O DA ALBÜM ÇIKARIYOR!

Doğa Rutkay şar­kı­cı olu­yor. Se­si­ne gü­ve­nen ve bir sü­re­dir al­büm çı­kar­mak için plan­lar ya­pan ün­lü oyun­cu Yonca Evcimik'in ka­pı­sı­nı çal­dı.

Rut­kay, ün­lü şar­kı­cı­ya;

''Sen elim­den tu­tar­san al­büm yap­mak is­ti­yo­rum. Ca­hil ce­sa­re­tiy­le bu­nu yap­mak is­te­me­m'' de­yip tek­lif­te bu­lun­du.

90'lı yıl­lar­da bir­çok il­ke im­za atan Ev­ci­mik de Rut­ka­y'a des­tek ol­du.

 

SESİNİ DİNLEDİ VE NE DEDİ?

Se­si­ni din­le­yip be­ğe­nen Yon­ci­mik;

''Do­ğa­'nın ken­di­si­ne has gü­zel bir se­si var. Onun elin­den se­ve se­ve tu­ta­rım. An­cak bu işi cid­di­ye alıp za­man ayır­ma­sı la­zı­m'' de­di.[reklam]

03 EYLÜL'DE EVLENİYOR 

Öte yan­dan Doğa Rutkay, te­le­viz­yon­cu Ke­rim­can Ka­mal ile ev­li­lik ka­ra­rı al­dı.

Çift, 03 Ey­lü­l tarihinde nikah masasına oturacak.

 

''YAKIŞANI YAPTIK''

Yon­ca Ev­ci­mik, mü­zik sek­tö­rü­nün zor gün­ler ya­şa­dı­ğı şu dö­nem­de bir­çok mes­lek­ta­şı­nın ak­si­ne sing­le yap­mak ye­ri­ne al­büm çı­kar­ta­rak far­kı­nı or­ta­ya koy­du.

15. is­mi­ni ver­di­ği al­bü­müy­le iddialı olan Ev­ci­mik, ''Ya­kı­şa­nı yap­tık'' dedi.

 

 

DOĞA RUTKAY BİR HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİDİ! DETAYLAR BURADA!

Kaynak: Bugün

facebook yorumları

haber yorumları

resim yok
Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız..
:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat