Ünlülerin şok zayıflama sırrı!

Ünlülerin zayıflama sırrı ortay çıktı!

Ünlülerin şok zayıflama sırrı!
resim yok Editör paylaştı
28 Nisan 2014
Magazin

Ünlülerin zayıflama sırrı ortaya çıktı!

Dünyada Madonna'nın öncülüğünü yaptığı elektrikle zayıflama Türkiye'de de yaygınlaşmaya başladı.

 

Deniz Akkaya'nın ardından Petek Dinçöz de vücuduna verilen elektrikle formda kalıyor.

 

TAIREX

Ma­don­na ve Ju­li­a Ro­berts dünyaca ünlü isimlerin za­yıf­la­ma yön­te­mi ola­rak bi­li­nen 'tai­rex' ül­ke­miz­de de rağbet görüyor.

 

Ünlü oyuncu ve sunucu De­niz Ak­ka­ya'nın do­ğum ki­lo­la­rın­dan kur­tul­mak için Ame­ri­ka'da keş­fet­ti­ği tairex'le Pe­tek Din­çöz de form tutmaya baş­la­dı.

 

NASIL BİR YÖNTEM?

Bu yöntemle za­yıf­la­mak için ön­ce ıs­lak ye­lek gi­yi­liyor, ar­dın­dan da vü­cu­du­na elek­trik ve­ri­li­yor.

 

Böylece spor­la et­ki edi­le­me­yen kas­la­ra içe­ri­den et­ki edi­li­yor ve bu kaslar güçleniyor.

 

PETEK DE BAŞLADI

Ye­ni al­bü­mü­nü çı­kar­mak için gün sa­yan Pe­tek Din­çöz sah­ne­le­re fit bir şe­kil­de dön­mek için haf­ta­da 2 kez bu yöntemi uyguluyor.[reklam]

Kİ­LO AL­MAK BİR HASTALIK

Bu sis­te­min dün­ya­da çok mo­da ol­du­ğu­nu an­la­tan Ak­ka­ya ise;

 

''Ağır spor­lar­la uğ­ra­şan ya da Ma­don­na gi­bi per­for­mans ser­gi­le­yen in­san­la­rın ter­cih et­ti­ği bir sis­tem.

 

Haftada bir gün 25 dakika yapıyorum. Gerçekten çok zor bir yöntem'' de­di.

 

HAFTANIN BEŞ GÜNÜ...

Formunu korumak için haftanın 5 günü ağır spor yaptığını ve sabahları yürüdüğünü de anlatan Akkaya;

 

''Bu­gü­ne ka­dar ne Du­kan di­ye­ti yap­tım ne de baş­ka bir di­yet yap­ma ih­ti­ya­cı duy­dum. 20 ki­lo, 10 ki­lo alıp ver­me­dim.

 

Za­ten bu tür du­rum­lar as­lın­da duy­gu­sal hastalıkla ala­ka­lı'' de­di.

 

 

CEM YILMAZ'IN ESKİ EŞİNDEN İDDİALARA CEVAP!

Kaynak: Bugün

facebook yorumları

haber yorumları

resim yok
Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız..
:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat