Ünlülerin şok zayıflama sırrı!

Ünlülerin zayıflama sırrı ortay çıktı!

resim yok
28 Nisan 2014 - 10:27
Magazin

Ünlülerin zayıflama sırrı ortaya çıktı!

Dünyada Madonna'nın öncülüğünü yaptığı elektrikle zayıflama Türkiye'de de yaygınlaşmaya başladı.

 

Deniz Akkaya'nın ardından Petek Dinçöz de vücuduna verilen elektrikle formda kalıyor.

 

TAIREX

Ma­don­na ve Ju­li­a Ro­berts dünyaca ünlü isimlerin za­yıf­la­ma yön­te­mi ola­rak bi­li­nen 'tai­rex' ül­ke­miz­de de rağbet görüyor.

 

Ünlü oyuncu ve sunucu De­niz Ak­ka­ya'nın do­ğum ki­lo­la­rın­dan kur­tul­mak için Ame­ri­ka'da keş­fet­ti­ği tairex'le Pe­tek Din­çöz de form tutmaya baş­la­dı.

 

NASIL BİR YÖNTEM?

Bu yöntemle za­yıf­la­mak için ön­ce ıs­lak ye­lek gi­yi­liyor, ar­dın­dan da vü­cu­du­na elek­trik ve­ri­li­yor.

 

Böylece spor­la et­ki edi­le­me­yen kas­la­ra içe­ri­den et­ki edi­li­yor ve bu kaslar güçleniyor.

 

PETEK DE BAŞLADI

Ye­ni al­bü­mü­nü çı­kar­mak için gün sa­yan Pe­tek Din­çöz sah­ne­le­re fit bir şe­kil­de dön­mek için haf­ta­da 2 kez bu yöntemi uyguluyor.[reklam]

Kİ­LO AL­MAK BİR HASTALIK

Bu sis­te­min dün­ya­da çok mo­da ol­du­ğu­nu an­la­tan Ak­ka­ya ise;

 

''Ağır spor­lar­la uğ­ra­şan ya da Ma­don­na gi­bi per­for­mans ser­gi­le­yen in­san­la­rın ter­cih et­ti­ği bir sis­tem.

 

Haftada bir gün 25 dakika yapıyorum. Gerçekten çok zor bir yöntem'' de­di.

 

HAFTANIN BEŞ GÜNÜ...

Formunu korumak için haftanın 5 günü ağır spor yaptığını ve sabahları yürüdüğünü de anlatan Akkaya;

 

''Bu­gü­ne ka­dar ne Du­kan di­ye­ti yap­tım ne de baş­ka bir di­yet yap­ma ih­ti­ya­cı duy­dum. 20 ki­lo, 10 ki­lo alıp ver­me­dim.

 

Za­ten bu tür du­rum­lar as­lın­da duy­gu­sal hastalıkla ala­ka­lı'' de­di.

 

 

CEM YILMAZ'IN ESKİ EŞİNDEN İDDİALARA CEVAP!

üyeler ne diyor?

resim yok

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız..

:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat

facebook yorumları