Zeki Alasya'dan Murat Cemcir ve Ahmet Kural'a övgü!

Zeki Alasya'dan Murat Cemcir ve Ahmet Kural'a övgü!

resim yok
11 Mart 2014 - 10:47
Magazin

Usta oyuncu Zeki Alasya'dan Murat Cemcir ve Ahmet Kural'a övgü!

Günümüzün Zeki Alasya-Metin Akpınar'ı olarak gösterilen Murat Cemcir ve Ahmet Kural'a, Alasya'dan övgü geldi.

 

İşte detaylar:

 

NAMZET GÖSTERİLİYORLAR

'Dü­ğün Der­ne­k' ad­lı film­le­riy­le gi­şe re­kor­la­rı kı­ran Ah­met Ku­ral ve Mu­rat Cem­cir, yıl­lar­dır taht­la­rı­na kim­se­nin otu­ra­ma­dı­ğı Ze­ki Alas­ya-Me­tin Ak­pı­nar gi­bi iki us­ta oyun­cu­ya nam­zet gös­te­ri­li­yor.

 

ALASYA'NIN GÖRÜŞLERİ

İki genç oyun­cu­yu tak­dir­ ettiğini be­lir­te­n Zeki Alasya;

75 mil­yon­luk bir ül­ke­de hâ­lâ ye­ri­mi­zi dol­du­ra­cak bi­ri­le­ri­nin çık­ma­ma­sı­na ta­ham­mül ede­mi­yor­dum.

 

''ÇOK SEVİNDİM''

Bu iki genç ye­te­ne­ğin bi­ze ben­ze­til­me­si­ne çok se­vin­dim. Ba­şa­rı­la­rı­nın de­va­mı­nı dilerim'' dedi.

 

''KA­Rİ­YER DER­Dİ­MİZ YOK''

Mu­rat Cem­cir ve Ah­met Ku­ral el­de et­tik­le­ri ba­şa­rı­la­rı hak­kın­da sa­mi­mi açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.[reklam]

Cem­cir;

 

İTİRAF!

''Bir gün ba­şa­rı­yı ya­ka­la­ya­ca­ğı­mı­zı bi­li­yor­duk. An­cak bu ka­dar ça­buk ola­ca­ğı­nı bek­le­mi­yor­du­k'' de­di.

İki­li ol­mak­tan mem­nun ol­duk­la­rı­nı da ifa­de eden Cem­cir;

 

''DERDİMİZ''

''Bi­zim ay­rı ay­rı ka­ri­yer yap­mak gi­bi bir he­de­fi­miz yok. As­lı­nda bi­zim ka­ri­yer di­ye bir der­di­miz de yok. Derdimiz hikaye anlatmak'' dedi.

 

 

KÜÇÜK AĞA'NIN REYTİNG BAŞARISININ SIRRI BURADA!

üyeler ne diyor?

resim yok

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız..

:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat

facebook yorumları