Zeki Alasya'dan Murat Cemcir ve Ahmet Kural'a övgü!

Zeki Alasya'dan Murat Cemcir ve Ahmet Kural'a övgü!

Zeki Alasya'dan Murat Cemcir ve Ahmet Kural'a övgü!
resim yok Editör paylaştı
11 Mart 2014
Magazin

Usta oyuncu Zeki Alasya'dan Murat Cemcir ve Ahmet Kural'a övgü!

Günümüzün Zeki Alasya-Metin Akpınar'ı olarak gösterilen Murat Cemcir ve Ahmet Kural'a, Alasya'dan övgü geldi.

 

İşte detaylar:

 

NAMZET GÖSTERİLİYORLAR

'Dü­ğün Der­ne­k' ad­lı film­le­riy­le gi­şe re­kor­la­rı kı­ran Ah­met Ku­ral ve Mu­rat Cem­cir, yıl­lar­dır taht­la­rı­na kim­se­nin otu­ra­ma­dı­ğı Ze­ki Alas­ya-Me­tin Ak­pı­nar gi­bi iki us­ta oyun­cu­ya nam­zet gös­te­ri­li­yor.

 

ALASYA'NIN GÖRÜŞLERİ

İki genç oyun­cu­yu tak­dir­ ettiğini be­lir­te­n Zeki Alasya;

75 mil­yon­luk bir ül­ke­de hâ­lâ ye­ri­mi­zi dol­du­ra­cak bi­ri­le­ri­nin çık­ma­ma­sı­na ta­ham­mül ede­mi­yor­dum.

 

''ÇOK SEVİNDİM''

Bu iki genç ye­te­ne­ğin bi­ze ben­ze­til­me­si­ne çok se­vin­dim. Ba­şa­rı­la­rı­nın de­va­mı­nı dilerim'' dedi.

 

''KA­Rİ­YER DER­Dİ­MİZ YOK''

Mu­rat Cem­cir ve Ah­met Ku­ral el­de et­tik­le­ri ba­şa­rı­la­rı hak­kın­da sa­mi­mi açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.[reklam]

Cem­cir;

 

İTİRAF!

''Bir gün ba­şa­rı­yı ya­ka­la­ya­ca­ğı­mı­zı bi­li­yor­duk. An­cak bu ka­dar ça­buk ola­ca­ğı­nı bek­le­mi­yor­du­k'' de­di.

İki­li ol­mak­tan mem­nun ol­duk­la­rı­nı da ifa­de eden Cem­cir;

 

''DERDİMİZ''

''Bi­zim ay­rı ay­rı ka­ri­yer yap­mak gi­bi bir he­de­fi­miz yok. As­lı­nda bi­zim ka­ri­yer di­ye bir der­di­miz de yok. Derdimiz hikaye anlatmak'' dedi.

 

 

KÜÇÜK AĞA'NIN REYTİNG BAŞARISININ SIRRI BURADA!

Kaynak: Bugün

facebook yorumları

haber yorumları

resim yok
Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız..
:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat