Beren Saat ve Belçim Bilgin rekabetinde kim önde?

Beren Saat yakın dostu Belçim Bilgin'e gişede fark attı!

resim yok
22 Mart 2014 - 11:59
Magazin

Beren Saat yakın dostu Belçim Bilgin'e gişede fark attı!

İki yakın arkadaş sinemada aynı rolle izleyici karşısına çıktı.

İlk 3 günlük izlenme rakamlarıyla Beren Saat, yakın dostu Belçim Bilgin'e fark attı.

 

AYNI TARZ ROLLERDE OYNADILAR

Sa­nat dün­ya­sın­da dost­luk­la­rıy­la her­ke­se par­mak ısır­tan Be­ren Sa­at ve Bel­çim Erdoğan, art ar­da gör­me en­gel­li bir genç kı­zı can­lan­dır­dık­la­rı film­ler­le si­ne­ma­se­ver­le­rin kar­şı­sı­na çık­tı.

 

'BENİM DÜNYAM' VE 'SADECE SEN'

Be­ren Sa­at, Uğur Yü­ce­l'in yö­net­ti­ği 'Be­nim Dün­ya­m'da, Bel­çim Bil­gin ise İb­ra­him Çe­lik­ko­l'la bir­lik­te 'Sa­de­ce Se­n'de rol al­dı.

İki ya­kın dos­tun ben­zer rol­ler­de oy­na­ma­sı bir­bir­le­riy­le kı­yas­lan­ma­sı­na ne­den ol­du. Hat­ta Bel­çim Bil­gin ara­la­rın­da­ki re­ka­bet için;

''Ön­ce Be­re­n'­in ro­lü bel­li ol­du. Son­ra ba­na 'Ha­za­l' ka­rak­te­ri gel­di. Be­ren, kar­şı­laş­tı­rı­la­ca­ğı­mız ko­nu­sun­da 'Bun­la­rın hiç­bi­ri­ni dü­şün­me, oyun­cu ola­rak  aca­yip bir de­ne­yim, mut­la­ka oy­na­ma­lı­sı­n' de­di. İki­mi­zin der­di de ken­di­miz­le­'' şek­lin­de açık­la­ma yap­tı.

 

'SA­DE­CE SEN' ÇOK BE­ĞE­NİL­Dİ

Han­gi­si­nin fil­mi da­ha faz­la iz­le­ne­cek so­ru­la­rıy­la kar­şı kar­şı­ya ka­lan iki­li­den ilk ra­un­du alan Be­ren Sa­at ol­du.

Saat'in rol aldığı 'Be­nim Dün­ya­m', ilk 3 gün­de186 bin ki­şi ta­ra­fın­dan iz­len­di.

Gör­me en­gel­li bir genç kız­la bir bok­sö­rün aş­kı­nı an­la­tan 'Sa­de­ce Se­n'i ise ilk 3 gün­de 80 bin 453 ki­şi iz­le­di.

 

İLK 3 GÜNDE BÜYÜK FARK VAR!

Böy­le­ce Be­ren Sa­at ya­kın ar­ka­da­şı­na fark at­tı.

'Be­nim Dün­yam' viz­yon­da ol­du­ğu sü­re­ce 1 mil­yon 382 bin 471 ki­şi­lik iz­le­yi­ci sa­yı­sı­na ulaş­tı.

 

FARK KAPANABİLİR!

An­cak eleş­tir­men­ler ta­ra­fın­dan çok be­ğe­ni­len 'Sa­de­ce Se­n'in top­lam­da 'Be­nim Dün­ya­m'­ı ge­çe­bilece­ği ko­nu­şu­lu­yor.

 

 

ÜNLÜ OYUNCU YENİ FİLMİNDE KURALLARI YIKTI! DETAYLAR BURADA!

Aşağıdaki bağlantıdan Diziler instagram hesabını takibe alarak güncel dizi haberlerini instagram üzerinden de takip edebilirsiniz.

@diziler

üyeler ne diyor?

resim yok
:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat