Berna Laçin sırlarını paylaştı! Hiç duymadıklarınız!

Berna Laçin yüz bakımı konusunda iddialı konuştu...

resim yok
19 Kasım 2014 - 13:27
Magazin

Ünlü isimler bakım sırlarını paylaşmaya devam ediyor...

 

Berna Laçin yüz bakımı konusunda iddialı konuştu...

Doğal yöntemlerle güzelleşmeye önem veren berna Laçin, özellikle yüz bakımı konusunda çok iddialı konuştu.

Laçin, uyguladığı yeni yöntemlerle 10 yaş gençleşeceğini söyledi.

 

KENDİNİ BAKIMA ALDI

40 ya­şı­na gi­ren Berna Laçin, neş­ter­siz bir şe­kil­de yü­zü­nü genç­leş­tir­mek için ken­di­ni ba­kı­ma al­dı.

Bir­çok ün­lü­nün gü­zel­lik uğ­ru­na yap­tır­dık­la­rı­nı 'iş­ken­ce­' ola­rak ni­te­le­yen La­çin, do­ğal yö­net­me­ler­e önem ver­di­ği­ni be­lirt­ti. La­çin, şöy­le ko­nuş­tu:  

''Doğ­ru­su 40 yaş be­ni kor­kut­tu. Cilt ba­kı­mı bi­le yap­tır­mak­tan ka­çı­nan bi­riy­ken bir­den bir şey­ler yap­tır­mak is­te­dim. Ar­tık, lenf dre­naj ma­ki­ne­si­ne gi­rip ödem­le­ri­mi atı­yo­rum.''

 

ES­Kİ YÜ­ZÜM OR­TA­YA ÇIK­TI 

Uy­gu­la­dı­ğı yön­tem­ler­den bi­ri­nin 'Fo­re­ver Yo­un­g' ya­ni son­su­za ka­dar gü­zel­lik vaa­di adı­nı ta­şı­dı­ğı­nı söy­le­yen La­çin şun­la­rı an­lat­tı:[reklam]

''Bu yön­tem­le cilt al­tı kı­zıl öte­si ışın­lar­la uya­rı­lı­yor.  Isıy­la cil­di ge­ren bir ma­ki­ne. Cid­di cid­di ütü­lü­yor­lar be­ni.

 Ay­rı­ca bun­lar bit­tik­ten son­ra tah­riş olan cil­de ka­nı­mı alıp trom­bo­sit­le­ri­ni ayı­rıp iğ­ne­ler­le cil­din al­tı­na ve­ri­yor­lar. Bu sa­ye­de Al­la­h’­ın iz­niy­le 10 yaş genç­le­şi­yor­sun.''

 

'UCUZU MAYMUNLAŞTIRIYOR'

Yaptırdığı bakımın pahalı olduğunu itiraf eden Berna Laçin, ''Ucuzları var ama birden maymun gibi de çıkabiliyorsun ya da iltihap kapıyorsun. Bir marka çantayı gezdireceğime suratımın güzel olmasını tercih ettim'' dedi.  

Doğal ürünleri yüzüne sürdüğünü belirten Laçin, ''Mardin'den aldığım badem ve fıstıklı sabunlarla yüzümü yıkıyorum'' diye konuştu.

 

 

BERNA LAÇİN'DEN AĞAÇ KATLİAMINA TEPKİ!

Aşağıdaki bağlantıdan Diziler instagram hesabını takibe alarak güncel dizi haberlerini instagram üzerinden de takip edebilirsiniz.

@diziler

üyeler ne diyor?

resim yok
:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat