Dizi oyuncularının o ücretleri yapımcıyı isyan ettirdi!

Ünlülerin dizi ücretleri yapımcıyı isyan ettirdi!

resim yok
24 Mart 2014 - 12:50
Magazin

Ünlülerin dizi ücretleri yapımcıyı isyan ettirdi!

Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Beren Saat ve Tuba Büyüküstün gibi yıldız oyuncuların dizilerden yüksek ücretler alması Limon Yapım'ın patronu Hayri Aslan'ı isyan ettirdi.

 

SON DERECE RAHATSIZ

Ek­ran­lar­da bir­çok ses ge­ti­ren di­zi­ye  im­za atan Li­mon Ya­pı­m'ın pat­ro­nu Hay­ri Aslan, yıl­dız oyun­cu­la­rın al­dı­ğı fa­hiş rakamlardan son dere­ce ra­hat­sız ol­du­ğu­nu söy­le­di.

Baş­rol oyun­cu­la­rı­na ve­ri­len yük­sek üc­ret­le­rin di­ğer oyun­cu­lar ara­sın­da bü­yük bir den­ge­siz­lik oluş­tur­du­ğu­nu be­lir­ten As­lan;

 

''SEKTÖRÜN EN ÖNEMLİ SORUNLARINDAN...''

''Sek­tö­rün en önem­li so­run­la­rın­dan bi­ri­si bu üc­ret me­se­le­si­dir. Bir pro­dük­si­yon­da büt­çe­nin bü­yük bir bö­lü­mü baş­rol oyun­cu­la­rı­na ve­ri­li­yor.

Böy­le olun­ca da set­te ça­lı­şan­lar ve di­ğer oyun­cu­lar emek­le­ri­nin kar­şı­lı­ğı­nı ala­mı­yor. Bu so­ru­nu Ya­pım­cı­lar Der­ne­ği bir ka­rar ala­rak çöz­me­si ge­re­ki­yo­r” di­ye ko­nuş­tu.

 

USTA OYUNCUYA FİGÜRAN ÜCRETİ

Us­ta oyun­cu Sü­mer Til­maç, geç­ti­ği­miz gün­ler­de ka­tıl­dı­ğı bir prog­ram­da;

''Bir di­zi­ye ko­nuk oyun­cu ol­mam için tek­lif gel­di. Bö­lüm ba­şı­na bin 500 li­ra ve­re­cek­ler­miş. Bu pa­ra fi­gü­ran­la­ra ve­ri­li­yor.[reklam]

Kı­vanç Tat­lı­tu­ğ’­un 65 bin li­ra al­dı­ğı bir yer­de bu na­sıl bir şey. Mes­le­ğe se­ne­le­ri­ni ver­miş bir in­sa­na dal­ga ge­çer gi­bi bir ra­kam tek­lif et­me­le­ri say­gı­sız­lı­k'' di­ye­rek sek­tör­de­ki bu du­ru­ma dik­kat çek­miş­ti.

 

KİM NE KADAR ALIYOR?

Kıvanç Tatlıtuğ: 65 bin TL


Beren Saat: 65 bin TL


Tuba Büyüküstün: 63 bin TL  


Kenan İmirzalıoğlu: 60 bin TL


Halit Ergenç: 60 bin TL

 

 

İKİ TÜRK DİZİSİ EMMY YOLUNDA! DETAYLAR BURADA!

Aşağıdaki bağlantıdan Diziler instagram hesabını takibe alarak güncel dizi haberlerini instagram üzerinden de takip edebilirsiniz.

@diziler

üyeler ne diyor?

resim yok
:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat