resim yok
10 Eylül 2014 - 12:47
Röportaj

Ekranın yeni esmerleri!

Sezonda farklı dizilerde rol alan altı genç ve güzel kadın; InStyle dergisi için objektif karşısına geçti, kısa sorulara kısa yanıtlar verdi.


İşte o röportaj:

Bir gün­lü­ğü­ne gö­rün­mez ol­sa­nız, ne ya­par­dı­nız?

Bestemsu Özdemir: O ka­dar çok şey ya­pa­rım ki yaz­sam say­fa­lar yet­mez.
Demet Sevim: Bu­lut­la­rın ara­sın­dan sü­zü­lüp aşa­ğı­da ola­nı bi­te­ni iz­ler­dim. Gö­rün­mez ola­bi­li­yor­sam, uça­bi­li­rim de her­hal­de.
Meriç Aral: Ta­nı­dı­ğım in­san­la­rı 'Ken­di ken­di­le­ri­ney­ken na­sıl olu­yor­lar aca­ba?' di­ye iz­ler­dim.

Ha­ya­tınız bir film ol­sa so­und­trac­k’­i ne olur­du?

B.Ö.: Whit­ney Ho­us­ton, 'I Will Al­ways Lo­ve Yo­u'.
D.S.: Çe­hov ya da Ib­sen eser­le­ri gi­bi ol­sun is­ter­dim, so­und­trac­k’'i de Bach, Mo­zart gi­bi isim­ler­den kla­sik bir par­ça olur­du.
M.A.: Kar­ma­ka­rı­şık bir al­büm olur­du; için­de Vel­vet Un­der­gro­und, Da­vid Bo­wi­e, Ni­na Si­mo­ne da olur­du; Or­han Gen­ce­bay, Yıl­dız Til­be de.

Han­gi film­de, han­gi ka­rak­te­ri can­lan­dır­mak is­ter­di­niz?

B.Ö.:  Sa­nı­rım 'For­rest Gum­p' fil­min­de­ki ka­rak­te­ri ka­dı­na çe­vi­rip Tom Hanks ro­lün­de oy­na­mak is­ter­dim.
D.S.: 'B­lack Swa­n' fil­min­de Na­ta­li­e Port­ma­n'­ın oy­na­dı­ğı 'Ni­na Sa­yer­s' ka­rak­te­ri.
M.A.: 'F­ran­ces Ha­' fil­min­de Fran­ces Ha.

İdo­lünüz kim?

B.Ö.: En çok an­nem gi­bi dik du­ra­bi­len, güç­lü, düz­gün ve gü­zel bir ka­dın ol­ma­yı is­te­rim.
D.S.: İdo­lüm di­ye­mem ama Meryl Stre­ep'e ve oyun­cu­lu­ğu­na hay­ra­nım.
M.A.: Ba­na il­ham ve­ren çe­şit­li in­san­lar: Ja­ne Bir­kin, Bob Dylan, Fri­da Kah­lo, Ca­mil­le Clau­del.

Stil iko­nunuz kim?

B.Ö.: Ke­sin­lik­le ruh ha­lim di­ye­bi­li­rim.
D.S.: Efor­suz ve mi­ni­mal tar­zı ile se­ne­ler­dir Ka­te Moss.
M.A.: Char­lot­te Ga­ins­bo­urg ve Lo­u Do­il­lon.[reklam]

SERAY KAYA

'Kocamın Ailesi / Miray'

Bir günlüğüne görünmez olsanız,  ne yapardınız?
Safari'ye gitmek ve vahşi hayvanların arasında bir gün geçirmek isterdim.

Hayatınız bir film olsa soundtrack'i ne olurdu?
Moby, 'After'.

Hangi filmde, hangi karakteri canlandırmak isterdiniz?
Christian Bale'in rol aldığı 'The Machinist' filminde oynamak isterdim.

İdolünüz kim?
Meryl Streep.

Stil ikonunuz kim?
Bir stil ikonum yok, sadece blogger takip eder ve kendime yakışanı giyerim.

 

BERNA KORALTÜRK

'Ah Neriman / Naz'

Bir günlüğüne görünmez olsanız, ne yapardınız?
Tüm kötüleri görünür yapardım.

Hayatınız bir film olsa soundtrack'i ne olurdu?
'Polyushka Polye', geleneksel Rus çingene müziği. En son sinemada 'Lucy'i izledim, sanırım hâlâ etkisindeyim.

Hangi filmde, hangi karakteri canlandırmak isterdiniz?
Çehov karakteri olmak isterdim.

İdolünüz kim?
Kesinlikle annem.

Stil ikonunuz kim?
Alexa Chung, stilindeki maskülen tavır hoşuma gidiyor.

 

CEYDA KASABALI

'Yı­lan­la­rın Öcü / Eli­f'

Bir gün­lü­ğü­ne gö­rün­mez ol­sa­nız, ne ya­par­dı­nız?
Gö­rün­mez ol­sam, 'Bir-iki gün için­de so­nu­cu bel­li olu­r' di­yen­le­rin ol­du­ğu tüm top­lan­tı­la­ra  gi­rer­dim.

Ha­ya­tın bir film ol­sa so­und­trac­k’­i ne olur­du?
Es­ki ro­man­tik Türk film­le­ri­ni se­vi­yo­rum. 'Sey­yan Ha­nı­m', 'Çap­kı­n' ol­sun is­ter­dim.

Han­gi film­de, han­gi ka­rak­te­ri can­lan­dır­mak is­ter­di­niz?
En çok E­dith Pi­af'­ın ha­ya­tı­nı oy­na­mak is­ter­dim.

İdo­lünüz kim?
Ma­ri­on Co­til­lar­d'a ba­yı­lı­yo­rum.

Stil iko­nunuz kim?
Oli­vi­a Pa­ler­mo­'nun tar­zı­nı be­ğe­ni­yo­rum. Ra­hat ve ele­gan bir çiz­gi­si var.

 

üyeler ne diyor?

resim yok

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız..

:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat

facebook yorumları