Haluk Bilginer neden dert yandı?

Bilginer, ''Ben kızımı köye götürüyorum. Birlikte çınar ekiyoruz. Toprakla oynuyor'' dedi.

resim yok
09 Aralık 2014 - 09:53
Magazin

''Eşek yüküyle para verdim...''

 

Haluk Bilginer'den çok samimi itiraflar!

 

Usta aktör Haluk Bilginer bir AVM'den bir de TV'den dert yandı!

Haluk Bilginer, günümüzdeki çocukların AVM'ler gibi beton yığınlarında vakit geçirdiğinden dert yandı.

Bilginer, ''Ben kızımı köye götürüyorum. Birlikte çınar ekiyoruz. Toprakla oynuyor'' dedi.

 

SAMİMİ AÇIKLAMALAR

Ti­yat­ro­nun dua­yen oyun­cu­la­rı ara­sın­da yer alan Haluk Bilginer, ço­cuk­la­rın be­ton yı­ğın­la­rı ara­sı­na hap­se­dil­di­ği­ni söy­le­di.

 

AVM YERİNE KÖYE

Aşkın Nur Yengi ile ev­li­l­ğin­den olan 8 ya­şın­da­ki kı­zı Nazlı­'y­la haf­ta son­la­rı bir­çok ai­le­nin yap­tı­ğı gi­bi AV­M'­le­re de­ğil kö­ye git­tik­le­ri­ni vur­gu­la­yan oyun­cu şöy­le ko­nuş­tu:

''Naz­lı­'yı köy evi­ne gö­tü­rü­yo­rum.  Elin­de so­pay­la tar­la­da do­la­şı­yor, gü­ver­cin­le­ri­mi­zi gez­di­ri­yor. AV­M'­le­re gi­dip ata­ri oy­na­mı­yor. Bir­lik­te çı­nar eki­yo­ruz, top­rak­la oy­nu­yor.''[reklam]

'MEC­BUR OL­MA­SAM TV'­LE­RE ÇA­LIŞ­MAM'

Te­le­viz­yon oyun­cu­lu­ğu­na ağır eleş­ti­ri­ler­de bu­lu­nan Bil­gi­ner;

''Be­nim akıl sağ­lı­ğı­mı ko­ru­yan ti­yat­ro­dur. An­cak Tür­ki­ye­'de ti­yat­ro­dan pa­ra ka­za­nan yok.

 

'EŞEK YÜKÜYLE...'

Ben beş ku­ruş ka­zan­ma­dı­ğım gi­bi eşek yü­küy­le pa­ra ya­tı­rı­yo­rum.

Açık­ça­sı mec­bur ol­ma­sam te­le­viz­yo­na iş yap­mam. Te­le­viz­yon di­ye bir sa­nat yok ki. Te­le­viz­yon rek­lam ara­sı­na eğ­len­ce üret­ti­ği­miz bir sek­tör.''

 

 

HALUK BİLGİNER'DEN SES GETİREN AÇIKLAMALAR!

Aşağıdaki bağlantıdan Diziler instagram hesabını takibe alarak güncel dizi haberlerini instagram üzerinden de takip edebilirsiniz.

@diziler

üyeler ne diyor?

( 1 yorum )
resim yok
:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat
resim yok
helal olsun sana haluk usta adamin dibisin...