Hasan Kaçan'ın çalıştığı en kaprissiz oyuncu kim?

Sürgün İnek son günlerin en çok konuşulan filmi oldu!

resim yok
04 Mart 2014 - 15:06
Magazin

Sürgün İnek son günlerin en çok konuşulan filmi oldu!

Sürgün İnek, güçlü oyuncu kadrosu ve ilginç senaryosuyla son günlerin en çok konuşulan sinema filmi oldu.


Filmin çekim aşamasını ve hayata bakan yönlerini kendine has üslubuyla anlatan Hasan Kaçan, ''İnsanın inek olası geliyor'' dedi.

 

TRAJİKOMİK HİKAYE

Ya­şan­mış bir olay­dan esin­le­ne­rek si­ne­ma­ya uyar­la­nan 'Sür­gün İnek', 28 Şu­ba­t sü­re­ci­nin en tra­ji­ko­mik olay­la­rın­dan bi­ri­si­ni ko­nu alı­yor.

Bir ine­ğin Ata­türk büs­tü­ne es ka­za çar­pıp kır­ma­sıy­la ba­şı­na ge­len­le­rin an­la­tıl­dı­ğı film­de, baş­rol­le­ri Ha­san Ka­çan ve Şeb­nem Sön­mez pay­la­şı­yor.

 

ÖNYARGILAR SAÇMA

Eş­ref Kol­çak, Uğur Kı­vıl­cım, Yıl­maz Gru­da, Kök­sal En­gür, Vil­dan Ata­se­ver, Fı­rat Ta­nış, Tol­ga Gü­leç ve Ne­cip Me­mi­li gi­bi isim­ler de fil­min kad­ro­sun­da dik­kat çe­ken güç­lü oyun­cu­lar ara­sın­da yer alı­yor. 

 

''PARILTILI PROJE''

Ha­san Ka­çan, Sür­gün İnek fil­mi­nin son dö­nem­de ha­ya­ta ge­çi­ril­miş en pa­rıl­tı­lı pro­je ol­du­ğu­nu söy­lü­yor.

Her şey­den öte fil­min bir der­di­nin ve söy­le­ye­cek bir sö­zü­nün ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ka­çan;

''Bu film­de inek üze­rin­den baş­ka bir şey­ler an­la­tı­lı­yor. İne­ğin ba­şı­na bun­lar ge­li­yor­sa, in­san­la­rın ba­şı­na ne­ler gel­mez ki...[reklam]

Önyar­gı­la­rın ne ka­dar saç­ma ol­du­ğu­nu vur­gu­lu­yo­r” di­ye ko­nuş­tu.

 

''ÇALIŞTIĞIM EN KAPRİSSİZ OYUNCU!''

Ün­lü oyun­cu ve se­na­rist Ha­san Ka­çan film­de­ki rol ar­ka­da­şı­nın bir inek ol­ma­sı­nı ise dik­kat çe­ken söz­ler­le an­la­ttı.

Ka­çan;

''Baş­rol­de bir inek var. Biz­ler onun et­ra­fın­da­ki rol­le­ri pay­la­şı­yo­ruz. İneğin ne derdi var ne de tasası. Biz ise dün­yayla cebelleşiyoruz.  

İn­sa­nın inek ola­sı ge­li­yor. Bu­gü­ne ka­dar ça­lış­tı­ğım en kap­ris­siz baş­rol oyun­cu­su.

Üç ay be­ra­ber ça­lış­tık biz­den ne pa­ra is­te­di, 'Ne be­nim ka­şem bu­' de­di, ne de trip yap­tı. İşi­ni yap­tı,  önü­ne biraz sa­man attılar git­ti­''' de­di.

 

 

VİLDAN ATASEVER YENİ PROJESİYLE ÇOK İDDİALI! DETAYLAR!

üyeler ne diyor?

resim yok

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız..

:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat

facebook yorumları