İki ünlü oyuncu arasında afiş kavgası!

Hülya Koçyiğit ve Ediz Hun arasında afiş kavgası!

resim yok
20 Haziran 2014 - 10:36
Magazin

Hülya Koçyiğit ve Ediz Hun arasında afiş kavgası!

Si­ne­ma fil­mi için ka­me­ra kar­şı­sı­na geç­me­ye ha­zır­la­nan Hül­ya Koç­yi­ğit ve Ediz Hu­n 'A­fiş­te ki­min is­mi ön­ce ya­zı­la­ca­k' kav­ga­sına tutuştu.


Ediz Hun ko­nu hak­kın­da ilk kez ko­nu­ştu.

 

HORTLAYAN KAVGA!

Ye­şil­ça­m'da yıl­lar ön­ce sık sık ya­şa­nan 'A­fiş­te ki­min is­mi ön­ce ya­zı­la­cak kav­ga­sı' yi­ne hort­la­dı.

'Ev­len Be­nim­le­' ad­lı si­ne­ma fil­mi için ka­me­ra kar­şı­sı­na geç­me­ye ha­zır­la­nan Hül­ya Koç­yi­ğit ve Ediz Hun ara­sın­da kav­ga çık­tı.

 

ÇEKİMLER İPTAL OLMUŞTU

Fil­min tüm ha­zır­lık­la­rı ta­mam­lan­mış­ken çı­kan kav­ga yü­zün­den çe­kim­ler ip­tal ol­du.

Bu olay hak­kın­da ilk kez ko­nu­şan Ediz Hun, Hül­ya Koç­yi­ğit ile ara­la­rın­da bir tar­tış­ma ya­şan­dı­ğı­nı iti­raf et­ti.

Ye­şil­ça­m'ın us­ta is­mi şöy­le ko­nuş­tu:

 

1963'TE DE İS­Mİ ALT­TAY­DI

''Aslında bu ara­mız­da hal­le­de­bileceğimiz bir olay. Biz Hül­ya ile çok film çek­tik.[reklam]

Si­ne­ma­ya ilk gir­di­ğim 1963 yı­lın­da Tür­kan Şo­ray ile bir­lik­te oy­na­dı­ğı­mız film­de de Hül­ya­'nın adı alt­ta ya­zıl­mış­tı.

Şim­di bel­li bir ya­şa gel­miş in­san­la­rın böy­le bir şe­ye bo­zul­ma­ma­sı la­zım. Ka­fa­yı ta­ka­cak bir du­rum yok.''

 

TATLIYA BAĞLADILAR

Ya­şa­nan tar­tış­ma­nın kap­ris me­se­le­si ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Ediz Hun;

''Bu ta­ma­men pres­tij­le ala­ka­lı bir du­rum. Ego me­se­le­si de­ğil. İki ta­ra­fın­da mut­lu ola­ca­ğı bir şe­kil­de olay çö­zül­dü­'' de­di.

 

20 AĞUSTOS'TA

Ün­lü ak­tör, fil­min çe­kim­le­ri­ne 20 Ağus­to­s'­ta baş­la­ya­cak­la­rı­nı söy­le­di.

 

 

YEŞİLÇAM EFSANESİ İZZET GÜNAY'DAN SÜRPRİZ İTİRAFLAR BURADA!

üyeler ne diyor?

resim yok

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız..

:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat

facebook yorumları