Markalaşan ünlüler!

Magazin dünyasının ünlü isimleri senelerce çalışıp elde ettikleri şöhretlerini fırsatçılara kaptırmamak adına isimlerinin patentini alıyor. İşte o ünlüler...

resim yok
20 Ekim 2013 - 19:12
Magazin

Magazin dünyasının ünlü isimleri senelerce çalışıp elde ettikleri şöhretlerini fırsatçılara kaptırmamak adına isimlerinin patentini alıyor.

 

İşte o ünlüler...

Ek­ran­la­rın ve sah­ne­le­rin zir­ve­de­ki isim­le­ri, yıl­lar içe­ri­sin­de ade­ta bir mar­ka ha­li­ne dö­nü­şü­yor.

 

Ün­lü­le­rin isim­le­ri sadece kendi mesleklerinde değil, te­miz­lik mal­ze­me­le­rin­den rek­lam ve ya­yın hiz­met­le­ri­ne, ku­maş­tan ha­lı­ya, lah­ma­cun­dan ay­dın­lat­ma ci­haz­la­rı­na, içe­cek­le­re, çe­şit­li mal­la­rın bir ara­ya ge­ti­ril­me­siyle su­nu­lan sa­tış hiz­met­le­ri­ne ka­dar pek çok fa­ali­yet ala­nın­da kul­la­nıl­mak üze­re tes­cil­le­ni­yor.

 

Elde ettikleri şöhretin gelirini bu sayede fırsatçılara kaptırmaktan kurtuluyorlar

 

CEM YILMAZ

Cem Yılmaz bir ilki gerçekleştirerek imzasını ve görüntüsünü 2000 yılında tescil ettirdi. Ardından filmi AROG'u ve CMYLMZ ibarenisinin patentin aldı.

 

İBRAHİM TATLISES

İsmini 'İbrahim Tatlıses' olarak markalaştıran ünlü sanatçı, 'İbo Show'u Türk Patent Enstitüsü'ne 1999 yılında yaptığı müracaat ile markalaştırdı. Sanatçının 'Tatlıses Giyim' isimli tescilli markası da bulunuyor.

 

BEYAZIT ÖZTÜRK

Beyaz olarak ünlenen ünlü şovmen, Türk Patent Enstitüsü’ne adını 'Beyaz' olarak tesciletti.

 

SERDAR ORTAÇ

Ün­lü pop­çu, Türk Pa­tent En­si­tü­sü­'n­e baş­vu­ra­rak koz­me­tik, elek­tro­nik alet­ler, ku­yum­cu­luk, rek­lam ve ma­ğa­za­cı­lık, ha­ber­leş­me hiz­met­le­ri, eği­tim-öğ­re­tim hiz­met­le­ri ile bi­lim­sel araş­tır­ma sek­tör­le­ri­ni içe­ren sı­nıf­la­rı adı­na tes­cil et­tir­di.

 

SERKAN ÇAĞRI

Dün­ya­ca ünlü ens­trü­man fir­ma­sı Ama­ti-De­nak, Ser­kan Çağ­rı ta­ra­fın­dan icat edi­len ye­ni per­de ta­sa­rı­mı­nı uy­gu­la­ya­rak üret­ti­ği  klar­net mo­de­li­ne 'Ser­kan Çağ­rı Mo­de­l' is­mi­ni ver­di. Böy­le­ce Çağ­rı, klar­net­te pa­tent­li bir dün­ya mar­ka­sı ol­ma­yı ba­şar­dı.[reklam]

ŞAHAN GÖKBAKAR

Recep İvedik ismini tescil ettirmek isteyen Şahan Gökbakar canlandırdığı karakterin patentini almak için başvurmuş ancak daha önce birinin tescil ettirdiğini öğrenmişti.

 

Dava açan Gökbakar haklı bulundu ve 20 bin lira ödeyerek 'Recep İvedik'in isim hakkını satın aldı.

 

GÜLBEN ERGEN

Şar­kı­cı Gül­ben Er­gen de is­mi­ni mar­ka­laş­tı­ran ün­lü­ler­den. Er­gen, ken­di adı­na 2002 yı­lın­da yap­tı­ğı baş­vu­ru ile ak­se­su­ar­lar, ölç­me ve de­ğer­len­dir­me ci­haz­la­rı, mü­cev­her­ler, mü­zik alet­le­ri, dan­tel­ler, na­kış­lar ve ha­lı­lar ile yi­ye­cek ve içe­cek te­mi­ni hiz­met­le­rin­de kul­la­nıl­mak üze­re mar­ka tes­ci­li al­dı.

 

Er­gen ay­rı­ca, Er­gen Film ara­cı­lı­ğıy­la 'Gül­ben­ce­' ve 'Da­dı­' mar­ka­sı­nı da tes­cil et­tir­di. Gül­ben Er­gen bu ge­niş mar­ka tes­ci­l ska­la­sıyla bir sa­nat­çı­dan çok iş ka­dı­nı ima­jı oluş­tur­du.

 

 

DİZİ, FİLM VE MARKA ORTAKLIKLARI! DETAYLAR BURADA!

Aşağıdaki bağlantıdan Diziler instagram hesabını takibe alarak güncel dizi haberlerini instagram üzerinden de takip edebilirsiniz.

@diziler

üyeler ne diyor?

resim yok
:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat