Sinem Kobal'ın dönüşü muhteşem olacak!

Sinem Kobal sinema filmi ile muhteşem dönüş yapacak!

resim yok
28 Aralık 2013 - 11:16
Magazin

Sinem Kobal sinema filmi ile muhteşem dönüş yapacak!

Nişanlısı Arda Turan'dan uzak kalmamak için astronomik ücretli dizi tekliflerini düşünmeden reddeden Sinem Kobal, dizi ve sinema filmiyle 'muhteşem' bir dönüş yapmaya hazırlanıyor.

 

İşte detaylar:


Ni­şan­lı­sı Ar­da Tu­ra­n’'ın İs­pan­yol At­le­ti­co Mad­rid ta­kı­mı­na trans­fer ol­ma­sı­nın ar­dın­dan di­zi ça­lış­ma­la­rı­nı as­kı­ya alan Si­nem Ko­bal, haf­ta­lık 50 bin li­ra­lık tek­li­fi bi­le dü­şün­me­den red­det­miş­ti.

O dö­nem­de bir aya­ğı İs­pan­ya­'da olan oyun­cu,sa­de­ce bir rek­lam fil­min­de rol al­mış­tı.

 

RO­MAN­TİK KO­ME­Dİ 3 GE­Lİ­YOR

An­cak ev­li­li­ğin eşi­ğin­den dö­nen Si­nem Ko­bal, işi­ne yo­ğun­laş­ma­ya ka­rar ver­di.

Oyun­cu ilk ola­rak bir di­zi­de rol al­ma­yı ka­bul et­ti. Ko­bal, sır gi­bi sak­la­nan pro­je için çok ya­kın­da ka­me­ra kar­şı­sı­na ge­çe­cek.

 

HEM DİZİ HEM FİLM

Si­nem Ko­bal sa­de­ce di­zi ile ek­ran­lar­da de­ğil, bir si­ne­ma fil­miy­le de be­yaz­per­de­de yer ala­cak.

 

İDDİALI YAPIMLAR

'Ro­man­tik Ko­me­di­' se­ri­si­nin 3'ün­cü fil­mi için ya­kın­da ka­me­ra kar­şı­sı­na ge­çe­cek olan Si­nem Ko­bal, her iki kul­var­da da id­di­alı ya­pım­lar­la adın­dan söz et­ti­re­cek.[reklam]

Ko­bal, film­de Se­def Av­cı, Bur­cu Ka­ra, Ce­mal Hü­nal ve En­gin Al­tan Düz­ya­tan ile ka­me­ra kar­şı­sı­na ge­çe­cek.

 

'SiNEM BE­NiM BAŞ TA­CI­M'

Arda Turan, ay­rıl­dı­ğı id­di­a edi­len ni­şan­lı­sı Si­nem Ko­bal hak­kın­da şa­şır­tan açık­la­ma­lar yap­tı.

Tu­ran;

''Si­nem be­nim baş ta­cım. Ba­sın­da ai­le­min onu is­te­me­di­ği ha­ber­le­ri çı­kı­yor.

Bu ke­sin­lik­le doğ­ru de­ğil. İyi ni­yet­li biriyim. Her­ke­sin sor­ularına ce­vap ve­­riyorum ama yan­lış ya­zı­yor­lar.

Be­nim nişanlımdı hâ­lâ da nişanlım. İnsan­lar ba­na yardımcı ol­su­n'' dedi.

 

 

ARDA TURAN'DAN SİNEM KOBAL HAKKINDA SAMİMİ AÇIKLAMALAR BURADA!

üyeler ne diyor?

resim yok

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız..

:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat

facebook yorumları