Ünlülerin tatil dönüşü manzaraları!

Ünlüler yılbaşı tatilinden dönüş yolunda!

resim yok
03 Ocak 2014 - 10:48
Magazin

Ünlüler yılbaşı tatilinden dönüş yolunda!

Ma­ga­zin dün­ya­sı­nın ün­lü isim­le­ri ye­ni yı­lın ge­li­şi­ni fır­sat bi­lip yurt­dı­şı ta­ti­li­ne çık­tı.

Bir­ço­ğu ta­til dö­nü­şü ha­va­li­ma­nın­da ob­jek­ti­fi­mi­ze ta­kıl­dı.


Ki­mi ger­gin­di, ki­mi ne­şe­li... İş­te ün­lü­le­rin dö­nüş yo­lun­dan fark­lı ka­re­ler...

 

BAVULLAR DOLUSU KIYAFET ALDI

Oyun­cu Cey­da Dü­ven­ci ye­ni yı­la Mi­la­no­'da gir­di. Kı­zı Me­li­sa­'yı an­ne­si­ne bı­ra­kan Dü­ven­ci, ha­va­li­ma­nı çı­kı­şın­da gö­rün­tü­len­di. Kı­sa ta­til­den bir­çok ba­vul­la dö­nen ün­lü oyun­cu, ''Me­li­sa­'yı çok öz­le­dim. Ona bir­çok kı­ya­fet al­dı­m'' de­di.

 

HiDO VE AiLESi MEKSiKA'DAN GELDi

Dün­ya­ca ün­lü bas­ket­bol­cu­muz Hi­da­yet Tür­koğ­lu ye­ni yıl ta­ti­li­ni eşi Ba­nu Tür­koğ­lu ve kız­la­rıy­la bir­lik­te Mek­si­ka­'da ge­çir­di. Oldukça ne­şe­li bir şe­kil­de yur­da dö­ne­ne Tür­koğ­lu;

 

''Mek­si­ka çok me­rak et­ti­ği­miz bir ül­key­di. Onun için bir grup ar­ka­da­şı­mız­la bir­lik­te ta­ti­li­mi­zi ora­da de­ğer­len­dir­di­k'' de­di.

 

SURATI ASIK VE GER­GiN

Us­ta oyun­cu Sel­çuk Yön­tem ba­le­rin eşi Ci­han Yön­tem ile bir­lik­te yıl­ba­şı ta­ti­li dö­nü­şü Ata­türk Ha­va­li­manı­'n­da gö­rün­tü­len­di. Ünlü oyuncu ga­ze­te­ci­le­rin, ''Hoş gel­di­niz Sel­çuk Be­y'' söz­le­ri­ne bile ce­vap ver­medi.[reklam]

Asık suratıyla dikkat çeken usta oyuncunun moralinin bozuk ve bir hay­li ger­gin ol­du­ğu göz­len­di.

 

KAMUFLE OLAMADI

Ba­şa­rı­lı oyun­cu İb­ra­him Çe­lik­kol ön­ce­ki ak­şam yurt­dı­şı dö­nü­şü ga­ze­te­ci­le­rin ob­jek­tif­le­ri­ne ta­kıl­dı.

 

Ya­kı­şık­lı oyun­cu ken­di­si­ni gö­rün­tü­le­yen ga­ze­te­ci­le­rin gö­rün­tü al­ma­ma­sı için ka­pü­şo­nu ile yü­zü­nü sak­la­sa da ba­şa­rı­lı ola­ma­dı.

 

MAKYAJSIZ DERİN

İs­tan­bul sos­ye­te­si­nin en ta­nın­mış isim­le­rin­den Ak­fil teks­ti­l’­in or­ta­ğı En­der Mer­mer­ci­'nin kı­zı De­rin Mer­mer­ci de te­le­viz­yon­cu eşi Cem Ay­dın ile bir­lik­te yurt­dı­şı ta­tilin­den gel­di.

 

Mer­mer­ci mak­yaj­sız olu­şun­dan do­la­yı gö­rün­tü­len­mek is­te­me­di.

 

 

ÜNLÜLERİN YILBAŞI GECESİ NASIL GEÇTİ? DETAYLAR BURADA!

üyeler ne diyor?

resim yok

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız..

:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat

facebook yorumları