Belgesel Sinemanın "belge ve arşiv" yaratma misyonunu öncelikleyerek ve ana unsur olarak, günlük yaşam döngüsü içindeki insan-emek ilişkisini merkeze koyarak yapımlarını şekillendiren Maya Belgesel Film Yapım; kurulduğu tarihten bu yana 4 iç yapım 1 dış yapım olmak üzere 5 belgesel film yapım projesi gerçekleştirmiştir.