Beren Saat ve Belçim Bilgin rekabetinde kim önde?

Beren Saat yakın dostu Belçim Bilgin'e gişede fark attı!

Beren Saat ve Belçim Bilgin rekabetinde kim önde?
resim yok Editör paylaştı
22 Mart 2014
Magazin

Beren Saat yakın dostu Belçim Bilgin'e gişede fark attı!

İki yakın arkadaş sinemada aynı rolle izleyici karşısına çıktı.

İlk 3 günlük izlenme rakamlarıyla Beren Saat, yakın dostu Belçim Bilgin'e fark attı.

 

AYNI TARZ ROLLERDE OYNADILAR

Sa­nat dün­ya­sın­da dost­luk­la­rıy­la her­ke­se par­mak ısır­tan Be­ren Sa­at ve Bel­çim Erdoğan, art ar­da gör­me en­gel­li bir genç kı­zı can­lan­dır­dık­la­rı film­ler­le si­ne­ma­se­ver­le­rin kar­şı­sı­na çık­tı.

 

'BENİM DÜNYAM' VE 'SADECE SEN'

Be­ren Sa­at, Uğur Yü­ce­l'in yö­net­ti­ği 'Be­nim Dün­ya­m'da, Bel­çim Bil­gin ise İb­ra­him Çe­lik­ko­l'la bir­lik­te 'Sa­de­ce Se­n'de rol al­dı.

İki ya­kın dos­tun ben­zer rol­ler­de oy­na­ma­sı bir­bir­le­riy­le kı­yas­lan­ma­sı­na ne­den ol­du. Hat­ta Bel­çim Bil­gin ara­la­rın­da­ki re­ka­bet için;

''Ön­ce Be­re­n'­in ro­lü bel­li ol­du. Son­ra ba­na 'Ha­za­l' ka­rak­te­ri gel­di. Be­ren, kar­şı­laş­tı­rı­la­ca­ğı­mız ko­nu­sun­da 'Bun­la­rın hiç­bi­ri­ni dü­şün­me, oyun­cu ola­rak  aca­yip bir de­ne­yim, mut­la­ka oy­na­ma­lı­sı­n' de­di. İki­mi­zin der­di de ken­di­miz­le­'' şek­lin­de açık­la­ma yap­tı.

 

'SA­DE­CE SEN' ÇOK BE­ĞE­NİL­Dİ

Han­gi­si­nin fil­mi da­ha faz­la iz­le­ne­cek so­ru­la­rıy­la kar­şı kar­şı­ya ka­lan iki­li­den ilk ra­un­du alan Be­ren Sa­at ol­du.

Saat'in rol aldığı 'Be­nim Dün­ya­m', ilk 3 gün­de186 bin ki­şi ta­ra­fın­dan iz­len­di.

Gör­me en­gel­li bir genç kız­la bir bok­sö­rün aş­kı­nı an­la­tan 'Sa­de­ce Se­n'i ise ilk 3 gün­de 80 bin 453 ki­şi iz­le­di.

 

İLK 3 GÜNDE BÜYÜK FARK VAR!

Böy­le­ce Be­ren Sa­at ya­kın ar­ka­da­şı­na fark at­tı.

'Be­nim Dün­yam' viz­yon­da ol­du­ğu sü­re­ce 1 mil­yon 382 bin 471 ki­şi­lik iz­le­yi­ci sa­yı­sı­na ulaş­tı.

 

FARK KAPANABİLİR!

An­cak eleş­tir­men­ler ta­ra­fın­dan çok be­ğe­ni­len 'Sa­de­ce Se­n'in top­lam­da 'Be­nim Dün­ya­m'­ı ge­çe­bilece­ği ko­nu­şu­lu­yor.

 

 

ÜNLÜ OYUNCU YENİ FİLMİNDE KURALLARI YIKTI! DETAYLAR BURADA!

Kaynak: Bugün

facebook yorumları

haber yorumları

resim yok
Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız..
:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat