Medcezir'in Eylül'ü Hazar Ergüçlü'den aşk itirafı!

MedCezir dizisinde rol alan Hazar Ergüçlü'den şaşırtan açıklamalar...

resim yok
01 Nisan 2014 - 10:58
Magazin

MedCezir dizisinde rol alan Hazar Ergüçlü'den şaşırtan açıklamalar...

Ünlü yönetmen Derviş Zaim tarafından keşfedildikten sonra başarılı oyunculuk performansıyla kendisini kanıtlayan Kıbrıslı genç oyuncu Hazar Ergüçlü, ilginç açıklamalarda bulundu.


'MedCezir' dizisinde rol alan Hazar Ergüçlü aşkın kendisini nasıl değiştirdiğini anlattı.

 

''AŞIK OLDUĞUMDA...''

Hazar Ergüçlü, ''Aşık olduğumda yemek yiyemem. Uyuyamıyorum, konuşamıyorum, rahat edemiyorum, kasılıyorum, dilim tutuluyor.

Çok şapşal oluyorum. Yürürken bir şeylere çarpıp düşürebiliyorum, etrafı kırıp dökebiliyorum'' dedi.

 

''PSİKOLOJİMİ BOZUYOR!''

Son dö­ne­min yıl­dı­zı par­la­yan oyun­cu­la­rın­dan Ha­zar Er­güç­lü, bir­çok mes­lek­ta­şı gi­bi form tut­mak adı­na ken­di­si­ni ye­mek ye­mek­ten alıko­ya­ma­dı­ğı­nı da söy­le­di.

Bu yüz­den çok zor­lan­dı­ğı­nı be­lir­ten Er­güç­lü;

''Di­yet yap­mak psi­ko­lo­ji­mi bo­zu­yor. Aç ol­du­ğum za­man anor­mal si­nir­li ve gı­cık bi­ri olu­yo­rum. Ne ya­pa­yım hi­pog­li­se­mim var.

Haf­ta­nın 4-5 gü­nü pi­la­tes ya­pı­yo­rum ama onu da sev­mi­yo­rum. Spor, di­yet, dü­zen­li ya­şam ba­na gö­re de­ğil.

Ben ço­cuk gi­bi ya­şa­ma­yı se­vi­yo­rum. Boş vak­tim­de otu­rup cips ye­mek is­ti­yo­ru­m'' de­di.[reklam]

BİR DÖNEM...

Bir dö­nem 7 gün­lük bir de­toks prog­ra­mı uy­gu­la­dı­ğı­nı söy­le­yen genç oyun­cu;

''Ken­di­mi çok sağ­lık­lı his­se­tim. An­cak bir haf­ta bo­yun­ca hiç­bir şey ya­pa­ma­dım. Al­lah kim­se­yi aç­lık­la sı­na­ması­n'' dedi.

 

''SE­RE­NAY KiN TUT­MAZ''

Ay­nı di­zi­de rol al­dı­ğı Se­re­nay Sa­rı­ka­ya ile çok ya­kın dost ol­duk­la­rı­nı be­lir­ten Ha­zar Er­güç­lü,;

''Hem di­zi­de hem rek­lam fil­min­de bir­lik­te rol alı­yo­ruz. Se­ra­nay ile ta­nış­tı­ğı­mız ilk gün ar­ka­daş ol­duk di­ye­bi­li­rim.

O ka­dar tat­lı ki. Ca­nı­mın içi o be­nim. Çok te­miz kalp­li, se­ve­cen, sev­gi do­lu bir in­san. Hiç kin tut­maz, çok iyi ni­yet­li­dir'' di­ye ko­nuş­tu.
 

 

HAZAR ERGÜÇLÜ'DEN ŞAŞIRTAN HAREKETLER! DETAYLAR!

Aşağıdaki bağlantıdan Diziler instagram hesabını takibe alarak güncel dizi haberlerini instagram üzerinden de takip edebilirsiniz.

@diziler

üyeler ne diyor?

resim yok
:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat

bizi takip edin